fbpx

Björkholmen

Styrelsemöte

Styrelsemöte 8/2022

Deadline

NJK-nytt 3/2022

Blekholmen

Styrelsemöte

Styrelsemöte 7/2022

Munckshamn

Skärgårdshamnarna

Munckhamn

Nylands Nation firar sin sommarträff den 2-3.7 och NJK-medlemmar uppmanas vänligen att välja andra rutter det veckoslutet.

Blekholmen

Styrelsemöte 6-2022

Björkholmen

talko

Talko på Björkholmen

Blekholmen

Kurs

Kurs: Säkerhet till sjöss

Blekholmen

talko

Talko på Blekholmen