fbpx

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

NJK:s juniorakademi

För vem:
Akademin riktar sig till seglare i åldern 13-17 år som uppvisat stark motivation att utvecklas som seglare och idrottare.

Ansökan och antagning:

Seglarna bjuds personligen in till Juniorakademin av chefstränaren, bl.a. på basen av visad träningsiver, utveckling och motivation. Verksamheten inleddes i mars 2013, då de åtta första seglarna bjöds in. Om du är intresserad av att komma med så kan du höra dig för hos Kasimir vad som krävs. För att seglaren skall behålla sin plats i Juniorakademin krävs det att seglaren jobbar i enlighet med den plan som seglaren gör upp tillsammans med tränaren.

Målsättningar med Juniorakademin:

Skapa förutsättningar för internationell framgång i kommande klasser. Via akademin vänjer sig seglarna vid att träna målmedvetet både fysik och segling. Målsättningen är att seglarna skall få möjligast bred och mångsidig seglingskunskap. Seglarna erbjuds extra träningshjälp i samband med byte av klass.

Metoder:

Tyngdpunkten ligger främst på att via personlig handledning kunna hjälpa seglaren att uppnå sina målsättningar på kort och på längre sikt. Målsättningen är att seglaren progressivt skall kunna öka sin träningsmängd samt lägga grunden för en möjlig idrottskarriär.
NJK:s juniorakademi erbjuder seglarna en del kompletterande träning till NJK:s övriga utbud. Seglarna deltar också i NJK:s träningsgruper både gällande seglings- och fysikträning.
Tränaren följer regelbundet upp seglarnas utveckling och har personliga utvecklingssamtal.
Båtlagen som deltar i träningen delar på informationen gällande t.ex. trimning, utveckling och projekthantering.

Träningsmängder:

Seglarna uppnår en tillräcklig träningsmängd då de förutom de gemensamma träningarna även tränar på egen hand enligt den plan de gör upp tillsammans med tränaren.

Fysisk träning och välmående:

Seglarna tränar systematisk för att utvecklas fysiskt. Träningen dokumenteras helst i träningsdagbok. I träningen beaktas helhetsbelastningen som seglaren utsätts för. Därför läggs speciell vikt vid att förhållandet träning-vila-näring är i balans. Seglarna uppmanas samarbeta med en fysioterapeut eller motsvarande för att förebygga och behandla skador.

NJK partners