fbpx
Hamnplats erbjuds både på Blekholmen och Björkholmen.

På Blekholmen finns ca 125 platser och på Björkholmen närmare 200 platser i hamnen samt ca 30 platser för trailerbåtar på land.

Blekholmen & Björkholmen

Det finns lediga hamnplatser både på Blekholmen och Björkholmen, men var ute i god tid! Båten ska vara registrerad i klubben och besiktigad. Ny ansökan behöver inte göras varje år, plats reserveras automatiskt åt båt som haft plats året innan. Anmälan för kommande säsong sker genom att betala båtplatsavgiften som skickas ut i mitten på mars. Meddela så snabbt som möjligt (senast 1 mars) om du inte är i behov av din båtplats så att den kan hyras till någon annan. Obetald båtplatsavgift leder till att båtplatsreservation förfaller. Båtarnas placering i hamnen ses över varje vår, så kontrollera alltid var din båtplats finns.

Villkor för hamnplats

Ansökan om hamnplats görs under medlemskonto-fliken uppe till höger. Du måste vara inloggad för att komma åt den!

Hamplatskartor

Björkholmen karta

Blekholmen karta

Nattvakt

Nattvaktningen sköts på Björkholmen av medlemmarna. Då du har en hamnplats på Björkholmen (vid brygga, boj eller trailerplats på land) ingår en nattvaktstur.

Mera information om nattvaktning hittar du här!

Landström

Båten får vara kopplad till landströmsnätet max ett dygn i taget.

Märk kabeln med datum då du pluggar i så att nattvakten vet att dra ut kabeln efter ett dygn. På detta sätt minskar vi elförbrukningen och korrosionsrisken. Ifall du har behov av el en längre tid ska du ta kontakt med kansliet.

Landströmskabeln bör vara typgodkänd med 3-polig blå kontakt i båda ändorna.

Inga adaptrar är tillåtna, Shuko-kontakter (vanlig jordad stöpsel) är förbjudna. Detta på grund av risker med elsäkerhet och att båtarna i närheten utsätts för korrosion.

NJK partners