fbpx
Inom klubben finns följande medlemskategorier: Första hedersmedlem: Till första hedersmedlem kan klubben välja statschef eller därmed jämförbar person. Idag är H.M. Konung Harald av Norge klubbens första hedermedlem. Hedersmedlem: Till hedersmedlem kan på styrelsens förslag av klubbmöte utses person, som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens strävanden och vilken klubben sålunda önskar visa sin aktning och erkänsla Ständig medlem: Till ständig medlem kan styrelsen kalla person, som gjort klubben stora tjänster eller eljest speciellt främjat båtsporten. Medlemmar som skrivit in sig efter den 1.4.2011 kan aldrig bli ständiga medlemmar, om de inte skilt kallats till ständiga medlemmar av klubbens styrelse. Årsmedlem:  Från början av det kalenderår man fyllt 20 år Juniormedlem: Till slutet av det kalenderår man fyllt 19 år.  
Medlemsavgifter 2021ÅlderPris
Juniorer0-1951 €
Årsmedlem, yngre20-2787 €
Årsmedlem, yngre senior28-34148 €
Årsmedlem, senior35-67209 €
Pensionär68-148 €
Maka / make / sambo till betalande medlem102 €
Ständig medlem45 €
Make/maka/sambo till avgiftsbefriad medlem betalar normalt. Kansliersättning, ständig medlem 45 €. Observera att medlems- och inskrivningsavgiften räknas enligt födelseåret inte månaden!  
InskrivningsavgifterÅlderPrisKampanj:
gäller 2021
Junior0-190 €
Årsmedlem, yngre20-27100 €50 €
Årsmedlem, yngre senior28-34400 €200 €
Årsmedlem, senior35-671000 €500 €
Pensionär68-1000 €500 €
Familjemedlem0 €0 €

Ansök om medlemskap här

NJK partners