fbpx
NJK-medlemmars båtar som besöker NJK-skärgårdshamnar, använder sig av NJK:s hemmahamnar och/eller tävlingscentrum bör vara registrerade i NJK:s båtregister. Avgifterna baserar sig enbart på båtens längd. Avgifterna fastställs årligen av NJK:s styrelse.


Båtregisteravgift 2023

Båtregisteravgift uppbärs av båtägaren då hon/han skriver in sin båt i NJK:s båtregister. Avgiftens storlek baserar sig på båtens längd [m].

Från [m]Till [m]Båtregisteravgift för första båt i NJK registerBåtregisteravgift vid båtbyteBåtregisteravgift vid registrering av samtidig andra båt
4.006.4982 €41 €41 €
6.507.79130 €65 €65 €
7.8010.99165 €82,50 €82,50 €
11.00Up195 €97,50 €97,50 €

Vid båtbyte erläggs en lägre Båtregisteravgift enligt ovanstående tabell.

Som Båtregisteravgift för samma ägares andra samtidiga (och mindre båt) i NJK:s båtregister inskrivna båt erlägges också en lägre Båtregisteravgift enligt ovanstående tabell.

Ingen Båtregisteravgift erläggs för mindre bankappseglande kölbåtar, tävlingsmotorbåtar och lättbåtar – centerbordsbåtar ≤ 6,49 m (se separat lista).

Igenkänningsstandert

Engångsavgift för registrering och tryckning i årsboken 49 euro


Båtavgift 2023

Båtavgiften uppbärs av båtägaren varje vår. Avgiftens storlek baserar sig på fyra kategorier. Betald Båtavgift och besiktigad båt berättigar till att föra NJK:s flagga. Avgiften täcker den obligatoriska båtbesiktningen, förbundsavgift (SBF) och användning av NJK:s skärgårdshamnar samt deras bastu.

AvgiftsklassDefinitionPris
A1Segelbåt och motorbåt ≥ 11,00 m195 €
A2Segelbåt och motorbåt ≥ 7,80 m men ≤ 10.99 m165 €
A3Segelbåt och motorbåt ≥ 6,5 m men 7,79 ≤ m130 €
BSegelbåt och motorbåt ≤ 6,49 m85 €
C1Mindre bankappseglande kölbåtar ≤ 6,49 m40 €
C2Lättbåtar - centerbordsbåtar ≤ 6,49 mIngen årlig avgift
DÅrlig interimsvimpel för icke i NJK-registrerad båt. Förutsätter erlagd Båtregisteravgift enligt taxa (link)Enligt avgifts-klasserna A1, A2, A3 eller B

Interimsvimpel

Interimsvimpelavgift för en hyrbåt med en NJK-medlem som skeppare för 1-3 veckor är 200 Euro (kategori 1)


Avgifter för sommarsäsongen 2023

Bryggplats Björkholmen och Blekholmen

Sommarplatsen är disponibel från första sjösättningen till 31 oktober, (maj – september på Blekholmen). Nattvaktstur ingår i varje sommarplatsavtal på Björkholmen. Båt i NJK:s hamn bör vara försäkrad.

Båtens bredd (cm)Avgift (euro)Båtens Bredd (cm)Avgift (euro)
max 200560341-360875
201-220580361-380935
221-240600381-400980
241-260640401-4201070
261-280660421-4401180
281-300725441-4601320
301-320760461-4801450
321-340845481-1810
Bojplats (Björkholmen)Max 2 ton deplacement260 euro
Plats vid motorbåtsbryggan (Björkholmen)20 % rabatt på bryggplatsavgiften

Båtplats på land, Björkholmen

KategoriAvgiftÖvrigt
Båt på trailer, lättbåt >12m²30% rabatt på motsvarande bryggplatsavgiftRätt att använda lyftkran ingår
Katamaran, 49er etc 10-12m²130 euro
Lättbåt < 10m²55 euro
Medlem i skiffcenter, träningsgruppTräningsavgiftI priset ingår plats för båt och strandkärra. För täckt trailer betalas separat avgift.
Släpkärra eller båttrailer130 euro
Släpkärra eller båttrailer >12m²168 euro
Transport av båt, trailer el.dyl. med NJK-truck71 euro/timme, minimi 35,50 euro
Förvaring av bock sommartid som
inte är hopfälld eller stapelbar
45 euro

Avgifter för förvaringsskåp

Skåphyra på Blekholmen 54 euro.
Skåphyra på Björkholmen 33 euro.


Avgifter för lyft- och sjösättning 2023 samt vintersäsongsavgifter 2023 -2024

Vinterförvarade båtar måste sjösättas eller transporteras bort senast 15.6. Undantag förutsätter skriftligt tillstånd av NJK. Båten bör vara försäkrad för att delta i lyft och erbjudas vinterplats.

Lyft- och sjösättningsavgifter, Björkholmen

Båtens viktAvgift (euro)Båtens viktAvgift (euro)
0,00-1,49856,50-7,49167
1,50-2,49907,50-8,49202
2,50-3,491088,50-9,99226
3,50-4,4912010,00-10,49422
4,50-5,4912710,50-11,49443
5,50-6,4914511,50-477
Mastlyft, per påbörjad 20 minuter71 euro/20min
Båt som lyfts med masten på71 euro extra per lyft
Transport av båt, trailer el.dyl. med NJK-truck71 euro/timme, min 35,50 euro

Vinterförvarad båt erbjuds kajplats högst sex dagar före lyft eller efter sjösättning, därefter bör ägaren ovillkorligen avtala om hamnplats. Dygnsavgift för extra dygn är 12 euro per dygn.

Vinterförvaringsavgifter, Björkholmen

KategoriAvgift
Utnyttjad markyta13 euro/m²
Laser, 470, 29er och motsvarande110 euro
49er, katamaran och motsvarande168 euro
Trailers, obromsad släpvagn130 euro
Stora trailers13 euro/m²
Endast mastförvaring71 euro

NJK partners