Träningsgrupper 2020:

NJK kommer 2020 att erbjuda följande träningsgrupper:

Ankorna som kommer att segla i två grupper eftersom intresset har varit så stort.

Optimistjollegrupp för nybörjare som kan välja att träna en till tre gånger i veckan.

Optimistjollegrupp för de som siktar att delta i tävlingar på kadettnivå och kanske även pröva på att delta i rankingtävlingar, gruppen erbjuds tre träningar per vecka.

Optimistjollegrupp för de som satsar på att delta i hela rankingserien, många av den gruppens seglare deltar aktivt på läger och tävlingar utomlands.

Zoom8- och Laser-träningsgrupp som passar för de som vill ha jollesegling som hobby. Gruppen tränar två kvällar i veckan. För de som vill träna aktivare kommer det att erbjudas extra träningsmöjligheter.

För de som vill träna i flerpersoners båtar (606 och RS-Vision) kommer det att erbjudas träningspaket bestående av fem kvällsträningar på våren, ett två dagars läger i juni och fem kvällsträningar på hösten.

Öppna seglingsträningar under sommaren kommer att erbjudas NJK:s juniorseglare. Under öppna seglingsträningarna kommer det att seglas i olika båtar t.ex. Zoom8, RS-Vision och 606.

Noggrannare information gällande träningstider och träningsavgifter hittar ni här.

 

Juniorernas supersöndagar

NJK:s juniorverksamhet är aktiv också utanför seglingssäsongen!

Juniorernas supersöndagar, som varit omtyckta och fått bra feedback, börjar på hösten då seglingssäsongen tagit slut och fortsätter ända till våren. Tanken bakom supersöndagarna är att hjälpa klubbens juniorer att lära känna varandra, men också bevara den fina gemenskap som skapats under läger, skolor och i träningsgrupperna.

Mera information om supersöndagarna samt datum hittar du här. Välkommen med!

 

Kantringsövningar 2020

Gallträsk Segelsällskap ordnar varje vår kantringsövningar för Optiseglare i Grankulla simhall. Detta är ett ypperligt tillfälle för Optimistgruppens nya seglare och sommarens lägerdeltagare att få mera självsäkerhet på vattnet och vi skulle gärna se att alla som kommer att delta i klubbens träningar på sommaren också deltar i kantringsövningarna.

Mera erfarna optimistseglare samt Zoom8-seglare kan delta på kantringsövningar som ordnas i Meriturva i Lojo i april.

Anmälning till kantringsövningarna sker via Nimenhuuto. De som inte finns i någon Nimenhuuto-grupp kan anmäla sig via e-post till junior@njk.fi.

 

Träningarna 2019-2020

 

Fysträningarna 2019-2020

NJK erbjuder sina juniormedlemmar och aktiva kappseglare program året runt.

Höstens träningar ordnas från och med oktober och ända till jul, medan vårens träningar pågår från och med januari ända fram till påsk. Träningarna har paus under skolloven. Träningarna är mångsidiga och varierande.

Träningarna innehåller lekar, bollspel, muskelträning mm. Innehållet anpassas enligt deltagarnas ålder för att bäst stöda deras utveckling.

Träningstider:

För optimistgrupperna: Torsdagar kl. 17.30-19.00 antingen på NJK eller i Nuori Suomi parken vid Gyldensvägens metrostation, första träningen 3.10.2019.

Platsen meddelas via Nimenhuuto.

Träningsavgift: euro (oktober-april) meddelas senare

Kontaktperson: Emilia Winqvist

För NJK-juniorer över 12år: Tisdagar kl. 18.30-20.00 i Tölö sporthall.                                              Träningsavgift: 125euro (oktober-april)

Kontaktperson: Kasimir Johansson

Mera info om fysträningarna finns här!

 

Info om säsongen 2020 för både juniorer och vuxna

NJK kommer att ha träningsgrupper i Optimist, Optiranking, Zoom8, Laser samt kölbåtar under säsongen 2020. Träningsdagarna för junior- och ungdomsseglarna varierar från grupp till grupp.

Kölbåtsträningen kommer att fortsätta även under 2020 som ett eget träningspaket.

Sailing Center dvs. vuxengrupperna tränar 606 och J80 på måndagar och torsdagar.

På NJK finns det plats för flera seglare i alla grupper så om ni vet någon som saknar träningsgrupp i Optimistjolle, Zoom8 eller Laser för säsongen 2020 så ryms hen bra med i NJK:s träningsgrupp.

Om du vill börja segla på NJK  – kontakta oss på adressen junior@njk.fi så hjälper vi er vidare!

 

 

Säsongsöppning i maj på Blekholmen

Årligen ordnas NJK:s säsongsöppning på Blekholmen med flagghissning, aktiviteter för juniorerna, middag och annat roligt. Programmet publiceras närmare evenemanget. Välkommen med!

 

Seglingsläger 2020

Anmälning till lägren på Björkholmen

Anmälning till Kajholmslägret

 

Seglingslägren på Björkholmen

NJK ordnar sommaren 2020 flera seglingsläger på Björkholmen, första ordnas 1-5.6, andra går av stapeln 8-12.6 och Ankornas seglingsläger + kappseglingslägret 15-17.6. Seglingsläger I och II är för både nybörjare och erfarna seglare, på båda lägren kan man delta oberoende nivå eller tidigare seglingserfarenhet. Efter seglingsläger I och II ordnas Kappseglingslägret,  som fungerar som fortsättningskurs för lägren I och II och ingår i vissa träningspaket. Åldersgränsen för seglingslägren är 7-14 år.

För de yngre, 4-7 åringar, ordnar vi Ankornas seglingsläger. Ankornas läger är både för dem som redan seglar i Ankorna men också för nya små seglare.

Närmare information om seglingslägren hittar du här

Kajholmslägret

Det traditionella Kajholmslägret för NJK juniorer ordnas varje år i slutet av juli eller början av augusti. Lägret är till för NJK juniorer i åldern 9-14 år. Kajholmslägret erbjuder en enastående lägerupplevelse med fokus på segling. Lägerprogrammet består av sjömanskap, kappseglingens grunder och fortsättning, seglingsteknik, seglingslekar, kappseglingar etc. Vi seglar både på för- och eftermiddagarna och på kvällarna är det fullt upp att hinna med lekar, bastubadning, skattjakter och annat som ledarna hittar på.

Åldersgränsen för Kajholmslägret är 9-14 år. Närmare information om Kajholmslägret samt datum, priser och anmälningsblankett hittar du här.

Välkommen med!

 

NJK partners