fbpx

Vinterplats

NJK erbjuder möjlighet för vinterförvaring av båtar på Björkholmen. Det finns lite ledigt utrymme, men gör din anmälan i tid!

Om du inte har bryggplats på Björkholmen kan du anhålla om en korttidsplats. Korttidsplatsen är reserverad högst sex dagar före lyft, Om längre tid behövs måste detta avtalas med kansliet.

Villkor för vinterförvaring

Prislista för vinterförvaring

Anmälan till båtlyft och vinterförvaring görs under medlemskonto-fliken uppe till höger. Du måste vara inloggad för att komma åt den!

Båtlyft

Båtarna lyfts med lastbil, utom de riktigt stora båtarna som lyfts med en större lyftkran. Kontrollera vilken tid båtlyftet börjar. Ungefär 4 båtar lyfts per timme/kran. Den preliminära lyftordningen skickas per e-post till de anmälda och finns också på dörren till klubbhuset på två dagar före.

Eftersom tränings- och jollesäsongen börjar genast då isarna gått måste de båtar som förvaras på eller nära jolleplanen sjösättas tidigt. Därför vill vi att du då du anmäler dig till lyft färdigt bestämmer dig för om du tänker sjösätta tidigt eller sent. Din båts vinterplats bestäms på basen av detta.

Anmälan till lyfte görs elektroniskt senast en vecka före.

Vi önskar att varje båtägare infinner sig på plats i god tid före lyftet, arbetet kan gå snabbare än planerat.

Prislista för båtlyft

Anmälan till båtlyft och vinterförvaring görs under medlemskonto-fliken uppe till höger. Du måste vara inloggad för att komma åt den!

Mastlyft

Vi rekommenderar inte att ni lyfter båten med masten på. Rigg och båt tar mycket skada under vintern, dessutom ökar risken att båten stjälper. Båtlyft med masten på är dyrare än ett vanligt båtlyft, se prislistan.

Det är ganska enkelt att ta ner masten själv. Om du är osäker kan du tala med en båtgranne som säkert kan hjälpa till.

Mastlyft med kranbil är möjligt. Observera att de båtar som vill utnyttja mastlyft med kranbil debiteras enligt prislista. Mastlyft sker ofta en annan dag än själva båtlyftet. Det gäller att ha allt väl förberett så att mastlyftet går smidigt. Lös alla vanter, tag loss bommen och diverse löpande rigg etc.

Observera att kajen ska lämnas möjligast snabbt. Det är inte tillåtet att bli liggande vid kajen!

Lämna inte masten liggande på bockar, utan gör den genast klar för vintern och för den till en mastställning. Masterna får inte ha spridarna kvar och bommar får inte läggas på ställningarna. Kom ihåg att märka masten med namn och telefonnummer!

Båtlyft 2022

  • Onsdag 14.9.2022, lastbil  
  • Fredag 23.9.2022 lastbil  
  • Fredag 7.10.2022, lastbil samt för stora båtar 
  • Fredag 21.10.2022, lastbil 

Anmälan till båtlyft och vinterförvaring görs under medlemskonto-fliken uppe till höger. Du måste vara inloggad för att komma åt den!

Talkodatum 2022

Talko ordnas flera gånger under året, kom med och hjälp till att hålla Björkholmen trivsam! Alla med båtplats på Björkholmen förväntas delta i minst ett av årets talkon. Talkodatum för hösten:

  • Söndag 24.4.2022 (11-14)
  • Tisdag 10.5.2022 (17-20)
  • Torsdag 2.6.2022 (17-20)
  • Tisdag 27.9.2022 (17-20)
  • Söndag 30.10.2022 (11-14)

Viktigt gällande lyft och vinterförvaring!

Lyftet

För att underlätta båtlyften uppmanas varje båtägare infinna sig på plats i god tid före sitt eget lyft. Kolla att platsen för lyftslingorna är tydligt märkt, att styrlinor finns i aktern och fören, att septiktanken är tömd och att bocken är förberedd.

Bocken

Varje båtägare skall se till att hans bock är i gott skick. Bocken skall vara markerad med båtnamn samt ”för” och ”akter”. Tydlig markering hjälper hamnmästaren och försnabbar utplaceringen.

Hamnmästaren kör ut bockarna under veckan före lyftet. Kolla att din egen bock är i skick och stadigt placerad.

För att placeringen av båten på bocken skall gå smidigt till skall ”tassarna” vara nedskruvade minst 10 cm. Principen är den att kölen läggs ner på bädden, sedan rätas båten ut och först sedan spänns tassarna mot skrovet. Det går inte snabbare om man lämnar tassarna på samma ställe som sist! Det är viktigt att gängorna är smorda med vaselin så att justeringen går lätt – helst för hand. Ifall det behövs verktyg skall dessa vara tillhands.

Elektricitet

Om man kopplar ström till båten för en längre tid (över 24 timmar) så måste ett avtal göras med kansliet. Annars riskerar man att strömtillförseln kopplas bort. Fäst lappen du får från kansliet så visar det att du har ett elavtal.

Miljöregler

Helsingfors stad har tagit markprover på vår tomt, när dessa prover tas igen jämförs resultaten och NJK kan ställas till svars för ökade mängder skadliga ämnen i marken.

Giftfärg

Om du tänkt skrapa av giftfärg under uppläggningen rekommenderar vi att hela förvaringsplatsen under båten täcks av en presenning redan innan bocken lyfts. Ingen giftfärg får hamna på marken. Slipas bottnen så skall det ske med en slipmaskin som har en dammsugare tillkopplad så att all färg hamnar i en dammpåse. Eller våtslipas så att alla sliprester samlas upp.

Målfärgsrester och slipdamm läggs i insamlingskärlet i miljöstationen.

Glykol

När motorn vinterförvaras och kylvätska körs genom kylsystemet, eller när toaletten spolas med kylvätska, ska denna vätska samlas upp och får alltså inte hamna i naturen.

Kylarvätskan läggs i insamlingskärlet i miljöstationen.

NJK partners