fbpx

Båtbesiktning

Alla i klubbens båtregister införda båtar (med undantag av jollar) skall grundbesiktas vart femte år och årsbesiktas varje år. Grundbesiktning ska dessutom utföras varje gång en båt byter ägare eller klubb, samt då en upplagd båt tas i bruk. Grundbesiktningen av en båt är tudelad, och den första delen, skrovbesiktningen, utförs när båten är på land och den andra när båten är sjösatt.

Båtbesiktning och granskning av gasutrustning kan bokas via NJK:s webbplats eller på NJK:s kansli på Björkholmen.

Båtregistret

Från NJK:s båtregister utskrivs båtar som varit obesiktade minst två år i följd. Dessa båtar kan ånyo införas i registret efter utförd avgift och grundbesiktning.

Besiktningsdatum 2021

För att besiktningen skall gå smidigt och köbildning undvikas uppmanas båtägaren/skepparen att förbereda båten så att all utrustning som skall granskas finns lättillgänglig. Kolla gärna också att all faktainfo om båt och motor och adressuppgifter på ägaren är ifyllda på besiktningsprotokollet.

Båtbesiktning och granskning av gasutrustning bör bokas senast dagen före.

Anmälan till besiktningstillfälle görs under medlemskonto-fliken uppe till höger på webbsidan. Du måste vara inloggad för att komma åt den!

Tag kontakt med besiktningschef Christian Hortling om du har frågor. christian.hortling@njk.fi, 0400 654 613.

Besiktning på Björkholmen

Skrovbesiktning kan göras samma dagar och tider som vanlig besiktning.

Söndag 18 april kl. 11-13
Söndag 25 april kl. 11-13

Torsdag 6 maj kl. 18 – 20 (brand- och gasgranskning på plats)
Tisdag 11 maj kl. 18 – 20
Torsdag 20 maj kl. 18 – 20

Tisdag 1 juni kl. 18 – 20
Torsdag 10 juni kl. 18 – 20 (brand- och gasgranskning på plats)
Torsdag 17 juni kl. 18 – 20
Tisdag 22 juni kl. 18 – 20
Tisdag 29 juni kl. 18 – 20

Besiktning på Blekholmen

Onsdag 5 maj kl. 18 – 20
Onsdag 19 maj kl. 18 – 20 (brand- och gasgranskarna på plats)
Onsdag 9 juni kl. 18 – 20
Onsdag 16 juni kl. 18 – 20
Onsdag 23 juni kl. 18-20

Besiktning på Kajholmen

Lördag 22 maj kl. 10 – 14
Lördag 12 juni kl. 10 – 14

Christian Hortling, christian.hortling@njk.fi

NJK partners