Båtbesiktning

Alla i klubbens båtregister införda båtar (med undantag av jollar) skall grundbesiktas vart femte år och årsbesiktas varje år. Grundbesiktning ska dessutom utföras varje gång en båt byter ägare eller klubb, samt då en upplagd båt tas i bruk. Grundbesiktningen av en båt är tudelad, och den första delen, skrovbesiktningen, utförs när båten är på land och den andra när båten är sjösatt.

Båtbesiktning och granskning av gasutrustning kan bokas via NJK:s webbplats eller på NJK:s kansli på Björkholmen.

Båtregistret

Från NJK:s båtregister utskrivs båtar som varit obesiktade minst två år i följd. Dessa båtar kan ånyo införas i registret efter utförd avgift och grundbesiktning.

Besiktningsdatum 2020

För att besiktningen skall gå smidigt och köbildning undvikas uppmanas båtägaren/skepparen att förbereda båten så att all utrustning som skall granskas finns lättillgänglig. Kolla gärna också att all faktainfo om båt och motor och adressuppgifter på ägaren är ifyllda på besiktningsprotokollet.

Båtbesiktning och granskning av gasutrustning bör bokas senast dagen före.

Anmälan till besiktningstillfälle görs under medlemskonto-fliken uppe till höger på webbsidan. Du måste vara inloggad för att komma åt den!

Tag kontakt med besiktningschef Christian Hortling om du har frågor. christian.hortling@njk.fi, 0400 654 613.

Besiktning på Björkholmen

Skrovbesiktning kan göras samma dagar och tider som vanlig besiktning.

Söndag 26 april i samband med talkot

Torsdag 7 maj kl. 18 – 20 (brand- och gasgranskning på plats)
Torsdag 14 maj kl. 18 – 20
Tisdag 19 maj kl. 18 – 20
Torsdag 28 maj kl. 18 – 20

Söndag 7 juni 12 – 14 (brand- och gasgranskning på plats)
Torsdag 11 juni kl 17 – 20
Tisdag 16 juni kl 17 – 20
Torsdag 25 juni kl 17 – 20
Tisdag 30 juni kl 17 – 20

Besiktning på Blekholmen

Onsdag 6 maj kl. 18 – 20
Onsdag 13 maj kl. 18 – 20 (brand- och gasgranskarna på plats)
Onsdag 10 juni kl. 18 – 20
Onsdag 17 juni kl. 18 – 20

Besiktning på Kajholmen

För tillfället ordnas inga besiktningstillfällen på Kajholmen

Granskning av brandsläckare och gasutrustning

Björkholmen 7 maj
Björkholmen 7 juni

Blekholmen 13 maj

Christian Hortling, christian.hortling@njk.fi

NJK partners