fbpx

Historik

Med drygt 2900 medlemmar är Nyländska Jaktklubben (NJK) den största segelföreningen i Finland. Klubben grundades 4.3.1861 och hör därmed också till de äldsta segelföreningarna i landet. NJK:s primära uppgift är att fostra seglare: det visar följande axplock ur föreningens verksamhet och historia.

Blekholmen

På 1880-talet användes Mössenholmen söder om Westend som hemmahamn, men den ersattes senare av Blekholmsgrundet. Blekholmen är idag en av Helsingfors stads officiella gästhamnar och besöks årligen av ca 500 gästande båtar. Här finns också 120 båtplatser för medlemmarnas båtar.

Björkholmen

Sedan 1980 har NJK byggt upp en modern och välutrustad hemmahamn och ett aktivt seglingscenter på Björkholmen. Här får 200 kölbåtar plats vid bryggorna, lättbåtarna har ramper för upptagning och sjösättning och vintertid är ca 150 båtar upplagda här.

Skärgårdshamnar

Tack vare föreningens många skärgårdshamnar har långfärdsseglarna en egen hamn på dagsetappavstånd längs hela sydkusten.

Juniorer

NJK har en aktiv juniorverksamhet, och arrangerar bland annat veckoträningar, seglingsläger och tävlingar. Juniorerna har sitt eget hus på Björkholmen där de kan reparera båtar och förvara utrustning. Juniorer som inte har egen båt kan segla med föreningens många jollar. Vi har bland annat optimistjollar, Zoom8-jollar, Lasrar samt några RS-Visions. Ibland seglar juniorerna även med klubbens 606:or. Efter att ha seglat i våra juniorgrupper, kan man förflytta sig till NJK Sailing Center.

Sailing Center

NJK Sailing Center, som erbjuder segling för vuxna, använder sig av klubbens åtta stycken J80-båtar och fyra 606:or. Genom att bli medlem i Sailing Center kan man delta i träningar både på nybörjarnivå och avancerad nivå, men också kappsegla aktivt utan att äga en båt. NJK Sailing Center ordnar dessutom kurser och föreläsningar för olika nivåers seglare.

 

camilla_flagga.jpg

 

Tävlingar

Varje säsong arrangerar NJK ett tiotal större tävlingar och veckoseglingar. För att skapa förutsättningar för unga seglare att utvecklas och tävla på landslagsnivå och olympisk nivå har NJK startat projekt NJK-Challenge.

Utbildning

Regelbundet arrangeras både praktiska och teoretiska kurser för medlemmarna: första hjälpen, elektronisk navigation (GPS, plotter), VHF; seglarkurs för nybörjare, styrmans­kurs, kappseglingskurs och befälhavarkurs.

Social samvaro

För att bevara den goda NJK – andan inom klubben ordnas det varje år ett tiotal olika sociala evenemang, såsom temakvällar, fester, familje-evenemang, månadsträffar samt andra jippon.

NJK partners