fbpx

Var och när?

NJK ordnar flera olika seglingsläger för barn och unga från nybörjare till äldre  i juni 2021 på Björkholmen.

Datum för Seglingslägren:

1.Seglingsläger I 7.6-11.6.2021 (+ intro)

2.Seglingsläger II 14.6-18.6.2021 (+ intro)

3.Kappseglingslägret 21-23.6.2021 (fortsättningskurs för läger I & II, ingår i vissa gruppers träningspaket).  

4.Ankornas seglingsläger I 21-23.6.2021

5.Ankornas seglingsläger II 28-30.6.2021

6.Unga styr skeppet tryggt till sjöss! – läger 28-30.6.2021

Intro för seglingslägren ordnas i maj (eller på distans) på Björkholmen.

Kontakt: junior(at)njk.fi

För vem?

Seglingsläger I och II är för både nybörjare och erfarna seglare, på båda lägren kan man delta oberoende nivå eller tidigare seglingserfarenhet. Efter seglingsläger I och II ordnas Kappseglingslägret, som fungerar som fortsättningskurs för lägren I och II och ingår i vissa träningspaket.

Ankornas seglingsläger ordnas för 4-6 åringar, både för dem som redan seglar i Ankorna men också för nya små seglare.

Ett nytt läger ordnas i år,  unga styr skeppet tryggt till sjöss som är för unga i åldern 10 ->, på lägret kommer man lära sig segling men de unga får även bekanta sig med en hel del annat. På lägret kommer sjömanskunskaper, kölbåtar, mindre motorbåtars användning och mycket mera bli bekant för deltagarna!

I dessa svåra tider har NJK bestämt sig för att erbjuda en gratisplats för unga styr skeppet tryggt till sjöss lägret. Ansökan är öppen för alla och kräver inte tidigare anknytning till NJK. För att ansöka om platsen bör ni skicka en fritt formulerad ansökan till junior@njk.fi senast.

I ansökan ska framkomma den sökande och kontaktuppgifter till vårdnadshavaren, intresset för lägret och motivering varför sökande torde erbjudas platsen. Vikt läggs på motiveringen för segling och för tydligt förklaring till hur junioren inte utan denna plats skulle ha möjlighet att delta i verksamheten.

Kölbåtslägret är för barn från 12 år uppåt som vill bekanta sig med flerpersons jollar. Under lägret kommer barnen tillsammans lära sig att segla större båtar självständigt med sina vänner.

Under lägren erbjuder vi nybörjarna möjligheten att få bekanta sig med havet och lära sig segla. Åt de mera erfarna seglarna ger vi handledning för att förbättra deras kunskaper om havet och segling.

Ankornas åldersgräns är 4-6 år, simkunskap är inte ett krav.

Seglingsläger  I, II och kappseglingslägret har en åldersgräns på 7-14 år. På dessa läger är simkunskap ett krav!

Unga styr skeppet tryggt till sjöss har en åldersgräns på 10 år och krav på simkunskap.

Vad behöver man med?

Förutom flytväst behövs sådana kläder det är bekvämt att segla i. Vanliga vind- eller vattentäta utekläder går bra! Kom ihåg byteskläder, vi seglar två pass per dag, det betyder att du kanske vill byta till torrt två gånger under samma dag. Det är bra att ha vattenflaska och solkräm med!

Med vilka båtar seglar man?

På NJK:s seglingsläger seglar vi med klubbens båtar. NJK har bland annat optimister, Zoom8, RS Visions och 606:or till förfogande. Klubben har dessutom 5st SUP-bräden, som också används under lägren.

Viktigt att veta:

För att få delta på seglingsskolan måste deltagaravgiften vara betald, annars ges platsen vidare till nästa i kön. Vi ordnar dessutom ett seglingsintro, som vi hoppas alla kan delta i.

Förutom det bör deltagaren vara NJK-medlem, detta krävs av varje deltagare eftersom det täcker NJK:s försäkring. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka utan läkarintyg. Lägerdeltagarna skrivs inte automatiskt in i klubben. Om deltagaren inte är medlem från tidigare skall denne ansöka om medlemskap i god tid före lägren, för att det skall hinna behandlas på styrelsemöte. Medlemskap ansöks med en skild ansökningsblankett, se nedan. Deltagare under 19 år betalar ingen inskrivningsavgift, endast medlemsavgift.

Info om inskrivningsavgifter och medlemskap samt ansökningsblanketter finns här.

Lägeravgift 

Seglingsläger I och II

Pris för läger: 335€, betalas i två rater.

Priset inkluderar:
-5 dagars seglingsläger på NJK Björkholmen (kl. 9-16)
-Lunch må-fre

Syskonpris: 275€ (börjande från andra syskonet), betalas i två rater.

Priset inkluderar:
-5 dagars seglingsläger på NJK Björkholmen (kl. 9-16)
-Lunch må-fre

Kappseglingslägret

Ingår i träningspaketet för

– Optimistgruppen 2 gånger i veckan & Kadettgruppen

– Zoom8- och Lasergruppen

Inkluderar:
– 3 dagars läger kl. 09.00-16.00
– Lunch må-ons

För deltagare som ej seglar i NJK:s träningsgrupper är lägeravgiften 200€.

Ankornas seglingsläger

130€

Priset inkluderar:
– 3 dagars seglingsläger kl. 09.00-13.00
– Lunch må-ons

Unga styr skeppet tryggt till sjöss – läger

175€

Priset inkluderar:
– 3 dagars seglingsläger kl. 09.00-13.00
– Lunch må-ons

Anmälning

Anmälningen för Seglingslägren öppnad! 

Seglingssläger 1:  Anmälning

Seglingssläger 2: Anmälning

Anklägret 1: Anmälning

Anklägret 2: Anmälning

Kappseglingslägret: Anmälning

Unga styr skeppet tryggt till sjöss

OBSERVERA att endast de 28 första ryms med på var sitt seglingsläger, förutom Ankornas seglingsläger där de 15 första ryms med. Den senaste anmälda syns högst uppe. Ifall seglingslägren blir fullbokade, kontaktar vi dem som hamnar på väntelistan.

NJK har varit med från första början i Segling och Båtsport i Finland rf:s projekt: 

Barnens seglingsskola – sommarens roligaste hobby

Barnens seglingsskola är Segling och Båtsport i Finland rf:s medlemsföreningars koncept som har som mål att ordna högklassig seglings utbildning runtom i Finland. Föreningarna ordnar Barnens seglingsskolans grundkurser eller grundnivåns veckoträningar.

Barnens seglingsskolas kurser är ett lätt och roligt sätt att lära sig grunderna till segling. I seglingsskolan lär man ut kunskaper i en säker miljö med utbildade ledares ledning.

Barnens seglingsskola är menat för barn i åldern kring 7-13 år. Kursutbudet för olika åldrar kan variera beroende på föreningen. Tidigare seglings- eller båterfarenhet behövs inte. I början kommer man bli bekant med att hur man rör sig i båten, styr den och hur man gör olika manövrar. I seglingsskolan lär man sig de kunskaper som krävs för att kunna fortsätta med föreningens veckoträningar.

NJK partners