fbpx

Var och när?

NJK ordnar flera olika seglingsläger för barn och unga från nybörjare till äldre  i juni 2023 på Björkholmen.

Datum för Seglingslägren:

1. Seglingsläger 1: 5 – 9.6.2023

2. Seglingsläger 2: 12 – 16.6.2023

3. Kappseglingslägret (fortsättningskurs för läger 1 & 2, ingår i vissa gruppers träningspaket): 19 – 21.6.2023

4. Ankornas seglingsläger 1: 19 – 21.6.2023

5. Ankornas seglingsläger 2: 26 – 28.6.2023

6. Vindsurfläger 1: 26-28.6.2023

7. Vindsurfläger 2: 7-9.8.2023

Intro för seglingslägren ordnas i maj (eller på distans) på Björkholmen.

Kontakt: junior(at)njk.fi

För vem?

Seglingsläger 1 och 2 är för både nybörjare och erfarna seglare, på båda lägren kan man delta oberoende nivå eller tidigare seglingserfarenhet. Efter seglingsläger 1 och 2 ordnas Kappseglingslägret, som fungerar som fortsättningskurs för lägren 1 och 2 och ingår i vissa träningspaket.

Ankornas seglingsläger ordnas för 4-6 åringar, både för dem som redan seglar i Ankorna men också för nya små seglare.

Vindsurf lägret är får nya som erfarnare unga. Nytt för i år!

Under lägren erbjuder vi nybörjarna möjligheten att få bekanta sig med havet och lära sig segla. Åt de mera erfarna seglarna ger vi handledning för att förbättra deras kunskaper om havet och segling.

Ankornas åldersgräns är 4-6 år, simkunskap är inte ett krav.

Seglingsläger 1, 2 och kappseglingslägret har en åldersgräns på 7-14 år. På dessa läger är simkunskap ett krav!

Vindsurf lägret har en åldersgräns på 10 år och krav på simkunskap.

Vad behöver man med?

Förutom flytväst behövs sådana kläder det är bekvämt att segla i. Vanliga vind- eller vattentäta utekläder går bra! Kom ihåg byteskläder, vi seglar två pass per dag, det betyder att du kanske vill byta till torrt två gånger under samma dag. Det är bra att ha vattenflaska och solkräm med!

Med vilka båtar seglar man?

På NJK:s seglingsläger seglar vi med klubbens båtar. NJK har bland annat optimister, Zoom8, RS Visions och 606:or till förfogande. Klubben har dessutom 5st SUP-bräden, som också används under lägren.

Viktigt att veta:

För att få delta på seglingsskolan måste deltagaravgiften vara betald, annars ges platsen vidare till nästa i kön. Vi ordnar dessutom ett seglingsintro, som vi hoppas alla kan delta i.

Förutom det bör deltagaren vara NJK-medlem, detta krävs av varje deltagare eftersom det täcker NJK:s försäkring. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka utan läkarintyg. Lägerdeltagarna skrivs inte automatiskt in i klubben. Om deltagaren inte är medlem från tidigare skall denne ansöka om medlemskap i god tid före lägren, för att det skall hinna behandlas på styrelsemöte. Medlemskap ansöks med en skild ansökningsblankett, se nedan. Deltagare under 19 år betalar ingen inskrivningsavgift, endast medlemsavgift.

Info om inskrivningsavgifter och medlemskap samt ansökningsblanketter finns här.

Seglingsläger 1 och 2

Pris för läger:

Junior: 370€

Syskon: 300€

Betalas i två rater.

Priset inkluderar:
-5 dagars seglingsläger på NJK Björkholmen (kl. 9-16)
-Lunch må-fre

Priset inkluderar:
-5 dagars seglingsläger på NJK Björkholmen (kl. 9-16)
-Lunch må-fre

Kappseglingslägret

Ingår i träningspaketet för vissa grupper.

Övriga pris: 220€

Inkluderar:
– 3 dagars läger kl. 09.00-16.00
– Lunch må-ons

För deltagare som ej seglar i NJK:s träningsgrupper är lägeravgiften 220€.

Ankornas seglingsläger

145€

Priset inkluderar:
– 3 dagars seglingsläger kl. 09.00-13.00
– Lunch må-ons

Vindsurf läger

300€

Priset inkluderar:
– 3 dagars seglingsläger kl. 09.00-16.00
– Lunch må-ons

Anmälning

Seglingsläger 1:  https://njk.fi/anmalaning-till-seglingslager-1-2023/

Seglingsläger 2:  https://njk.fi/anmalning-till-seglingslager-2-2023/

Ankläger 1:      https://njk.fi/anmalning-till-anklager-1-2023/

Ankläger 2:      https://njk.fi/anmalning-till-anklager-2-2023/

Kappseglingslägret:     https://njk.fi/kappseglingslagret-2023/

Vindsurfläger 1:        https://njk.fi/anmalning-till-vindsurflager-1-2023/

Vindsurfläger 2:        https://njk.fi/anmalning-till-vindsurflager-2-2023/

OBSERVERA att endast de 32 första ryms med på var sitt seglingsläger, förutom Ankornas seglingsläger där de 15 första ryms med och 10 första till vindsurflägret. Ifall seglingslägren blir fullbokade, kontaktar vi dem som hamnar på väntelistan.

NJK har varit med från första början i Segling och Båtsport i Finland rf:s projekt: 

Barnens seglingsskola – sommarens roligaste hobby

Barnens seglingsskola är Segling och Båtsport i Finland rf:s medlemsföreningars koncept som har som mål att ordna högklassig seglings utbildning runtom i Finland. Föreningarna ordnar Barnens seglingsskolans grundkurser eller grundnivåns veckoträningar.

Barnens seglingsskolas kurser är ett lätt och roligt sätt att lära sig grunderna till segling. I seglingsskolan lär man ut kunskaper i en säker miljö med utbildade ledares ledning.

Barnens seglingsskola är menat för barn i åldern kring 7-13 år. Kursutbudet för olika åldrar kan variera beroende på föreningen. Tidigare seglings- eller båterfarenhet behövs inte. I början kommer man bli bekant med att hur man rör sig i båten, styr den och hur man gör olika manövrar. I seglingsskolan lär man sig de kunskaper som krävs för att kunna fortsätta med föreningens veckoträningar.

NJK partners