Var och när?

NJK ordnar fem seglingsläger för juniorer i juni 2020 på Björkholmen.

 

Datum för Seglingslägren:

1.Seglingsläger I 1-5.6.2020 (+ intro) – Slutsålt

2.Seglingsläger II 8-12.6.2020 (+ intro) – Slutsålt

3.Kappseglingslägret 15-17.6.2020 (fortsättningskurs för läger I & II, ingår i Optigruppens träningspaket. Slutsålt

4.Kölbåtsläger 15-16.6 2020 Flyttas till den 15-16.8.2020

5.Ankornas seglingsläger 15-17.6.2020 – Slutsålt

 

Intro för seglingslägren ordnas i maj på Björkholmen.

 

Kontakt: junior(at)njk.fi

 

För vem?

Seglingsläger I och II är för både nybörjare och erfarna seglare, på båda lägren kan man delta oberoende nivå eller tidigare seglingserfarenhet. Efter seglingsläger I och II ordnas Kappseglingslägret,  som fungerar som fortsättningskurs för lägren I och II och ingår i vissa träningspaket. Ankornas seglingsläger ordnas för 4-6 åringar, både för dem som redan seglar i Ankorna men också för nya små seglare.

Under lägren erbjuder vi nybörjarna möjligheten att få bekanta sig med havet och lära sig segla. Åt de mera erfarna seglarna ger vi handledning för att förbättra deras kunskaper om havet och segling.

Ankornas åldersgräns är 4-6 år, simkunskap är inte ett krav.
Seglingsläger  I, II och kappseglingslägret har en åldersgräns på 7-14 år. I dessa grupper är simkunskap ett krav!

Kölbåtslägret är för barn från 12 år uppåt som vill bekanta sig med flerpersons jollar. Under lägret kommer barnen tillsammans lära sig att segla större båtar självständigt med sina vänner.

Vad behöver man med?

Förutom flytväst behövs sådana kläder det är bekvämt att segla i. Vanliga vind- eller vattentäta utekläder går bra! Kom ihåg byteskläder, vi seglar två pass per dag, det betyder att du kanske vill byta till torrt två gånger under samma dag. Det är bra att ha vattenflaska och solkräm med!

 

Vi seglar!

 

Med vilka båtar seglar man?

På NJK:s seglingsläger seglar vi med klubbens båtar. NJK har bland annat optimister, Zoom8, RS Visions och 606:or till förfogande. Klubben har dessutom 5st SUP-bräden, som också används under lägren.

 

Viktigt att veta:

För att få delta på seglingsskolan måste deltagaravgiften vara betald, annars ges platsen vidare till nästa i kön. Vi ordnar dessutom ett seglingsintro, som vi hoppas alla kan delta i.

 

Förutom det bör deltagaren vara NJK-medlem, detta krävs av varje deltagare eftersom det täcker NJK:s försäkring. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka utan läkarintyg. Lägerdeltagarna skrivs inte automatiskt in i klubben. Om deltagaren inte är medlem från tidigare skall denne ansöka om medlemskap i god tid före lägren, för att det skall hinna behandlas på styrelsemöte. Medlemskap ansöks med en skild ansökningsblankett, se nedan. Deltagare under 19 år betalar ingen inskrivningsavgift, endast medlemsavgift.

Info om inskrivningsavgifter och medlemskap samt ansökningsblanketter finns här.

 

Lägeravgift 

Seglingsläger I och II

325€

Priset inkluderar:
-5 dagars seglingsläger på NJK Björkholmen (kl. 9-16)
-Lunch må-fre

Seglare med egen båt får 50€ rabatt på lägeravgiften.

Syskonpris: 210€ (börjande från andra syskonet)

Priset inkluderar:
-5 dagars seglingsläger på NJK Björkholmen (kl. 9-16)
-Lunch må-fre

Syskon med egen båt får 25€ rabatt på lägeravgiften.

Kappseglingslägret

Ingår i träningspaketet för
-Optigruppen
-Zoom8- och Lasergruppen

Inkluderar:
– 3 dagars läger kl. 09.00-16.00
– Lunch må-ons

För deltagare som ej seglar i NJK:s träningsgrupper är lägeravgiften 140€ respektive 90€ för syskon. De som ej seglar på veckoträningarna som vill delta på kappseglingslägret vänligen kontakta junior@njk.fi.

Ankornas seglingsläger

120€

Priset inkluderar:
– 3 dagars seglingsläger kl. 09.00-13.00
– Lunch må-ons

 

Båtbyggartävling

Anmälning

Anmälningen för Seglingslägren öppnad! 

Seglingsskola 1: http://www.njk.fi/anmalning-till-seglingsskola-i-1-5-6-2020/

Seglingsskola 2: http://www.njk.fi/anmalning-till-seglingsskola-2-8-12-6-2020/

Anklägret: http://www.njk.fi/ankornas-seglingslager-15-17-6-2020/

Kappseglingslägret: http://www.njk.fi/traning/seglingslager/anmalning-till-kappseglingslagret/

Kölbåtslägret: http://www.njk.fi/kolbatslagret-15-16-6/

OBSERVERA att endast de 28 första ryms med på var sitt seglingsläger, förutom Ankornas seglingsläger där de 15 första ryms med. Den senaste anmälda syns högst uppe. Ifall seglingslägren blir fullbokade, kontaktar vi dem som hamnar på väntelistan.

 

Barnen visar upp sina nya t-skjortor.

 

NJK är med från första början i Segling och Båtsport i Finland rf:s nya projekt: 

 

 

Barnens seglingsskola – sommarens roligaste hobby

Barnens seglingsskola är Segling och Båtsport i Finland rf:s medlemsföreningars koncept som har som mål att ordna högklassig seglings utbildning runtom i Finland. Föreningarna ordnar Barnens seglingsskolans grundkurser eller grundnivåns veckoträningar.

Barnens seglingsskolas kurser är ett lätt och roligt sätt att lära sig grunderna till segling. I seglingsskolan lär man ut kunskaper i en säker miljö med utbildade ledares ledning.

Barnens seglingsskola är menat för barn i åldern kring 7-13 år. Kursutbudet för olika åldrar kan variera beroende på föreningen. Tidigare seglings- eller båterfarenhet behövs inte. I början kommer man bli bekant med att hur man rör sig i båten, styr den och hur man gör olika manövrar. I seglingsskolan lär man sig de kunskaper som krävs för att kunna fortsätta med föreningens veckoträningar.

NJK partners