fbpx

Nattvaktningen sköts på Björkholmen av medlemmarna. Då du har en hamnplats på Björkholmen (vid brygga, boj eller trailerplats på land) ingår en nattvaktstur. Var och en har möjlighet att själv välja den nattvaktstur som passar bäst.

Nattvaktsturen börjar kl. 20.00 och slutar kl. 08.00. Flaggan halas kl. 21.00, eller vid solnedgången, och hissas igen kl. 08.00. Observera att du kanske måste infinna dig tidigare om du har en nattvaktstur sent på hösten för att hala flaggan i tid. Nattvakten nås på gsm 050-349 2343.  Detaljerade nattvaktsinstruktioner finns i nattvaktsjournalen.

Är man förhindrad att sköta sin nattvaktstur finns det ersättare som kan hjälpa med turen mot ersättning.

Båtägaren är alltid ansvarig för att nattvaktsturen blir skött!

Bokning av nattvakt

Nattvakt kan du boka från och med den 19.04.2022 fram till den 31.5.2022 Efter det delar Björkholmskommittén ut de återstående nattvaktsturerna slumpmässigt.

Bokning av nattvakt görs under medlemskonto-fliken uppe till höger. Du måste vara inloggad för att komma åt den!

Ändring av nattvaktsbokning

Om du byter nattvaktstur med någon annan så ber vi att du meddelar ändringen till nattvakteri_at_njk.fi  så uppdateras nattvaktslistan.

Ersättare för nattvaktstur

Om du är förhindrad att själv ställa upp på nattvakten så kan du kontakta någon av klubbens ersättare. En ersättare ska vara klubbmedlem och minst 18 år gammal.

Lista på nattvaktsersättare

NJK partners