fbpx

Sjösättning

Sjösättningssäsongen är från april till början av juni. Den andra sjösättningen är för stora båtar. Kontrollera vilken tid sjösättningen börjar. Ungefär 4-5 båtar sjösätts per timme/kran. Den preliminära  lyftordningen sänds per e-post till båtägaren och annonseras på dörren till klubbhuset två dagar i förväg. Eftersom tränings- och jollesäsongen börjar genast då isarna gått måste de båtar som förvaras på eller nära jolleplanen sjösättas tidigt. Om du inte har bryggplats på Björkholmen kan du anhålla om en korttidsplats. Korttidsplatsen är reserverad högst sex dagar efter sjösättning, Om längre tid behövs måste detta avtalas med kansliet. Anmälan till sjösättning görs elektroniskt senast en vecka före. Vi önskar att varje båtägare infinner sig på plats i god tid före sjösättningen, arbetet kan gå snabbare än planerat. Prislista för båtlyft Anmälan till sjösättning görs under medlemskonto-fliken uppe till höger. Du måste vara inloggad för att komma åt den! Anmälan till lyftet stänger en vecka före.

Mastlyft

Det är ganska enkelt att rigga själv. Om du är osäker kan du tala med en båtgranne som säkert kan hjälpa till. Mastlyft med kranbil är möjligt. Observera att de båtar som vill utnyttja mastlyft med kranbil debiteras enligt prislista och mastlyft sker då alla båtar är sjösatta. Tanken är att alla andra sjösatta båtar kör iväg från kajen. Det gäller att ha allt väl förberett så att mastlyftet går smidigt. När masten väl är på plats, fäst endast för- och akterstagen samt huvudstagen. Ha verktyg och extra sprintar till hands. Lämna inte masten liggande på bockar, det är många som ska rigga. Observera att kajen ska lämnas möjligast snabbt. Det är inte tillåtet att bli liggande vid kajen!

Obetalda räkningar

Båtar vars ägare har obetalda räkningar till NJK kommer ej att sjösättas innan alla förfallna räkningar är betalda.

Sjösättning 2023

  • Fredag 21.4.2023, lastbil, start kl. 8 
  • Fredag 5.5.2023, lastbil, även stora båtar, start kl. 8
  • Onsdag 17.5.2023, lastbil, start kl. 8 
  • Fredag 26.5.2023, lastbil, start kl. 8 

Anmälan till sjösättning görs under medlemskonto-fliken uppe till höger. Du måste vara inloggad för att komma åt den!

Talko

Talko ordnas flera gånger under året, kom med och hjälp till att hålla Björkholmen trivsam! Alla med båtplats på Björkholmen förväntas delta i minst ett av årets talkon.

Talkodatum under våren:

  • Söndag 23.4.2023 (kl. 11-14)
  • Torsdag 11.5.2023 (kl. 17-20)
  • Torsdag 1.6.2023 (kl. 17-20)

Viktigt gällande sjösättning!

Lyftet

För att underlätta båtlyften uppmanas varje båtägare infinna sig på plats i god tid före sitt eget lyft. Fäst styrlinor i aktern och fören, kontrollera att motorn fungerar.

Bocken

Inom ett dygn efter sjösättning bör bocken vara hopfälld. Allt skräp och täckmaterial bör vara bortfört, ingenting får förvaras på bocken eftersom de staplas på varandra. Bocken ska vara markerad med båtnamn samt ”för” och ”akter”.

Båtägare som har bockar som inte går att stapla, faktureras för sommarförvaring av bocken enligt prislistan. En bock som inte är hopfälld eller som har täckmaterial, stegar eller annat fäst på sig anses inte vara stapelbar.

Ifall du har problem med att fälla ihop din bock kan du kontakta Björkholmskommittén.

Miljöregler

Helsingfors stad har tagit markprover på vår tomt, när dessa prover tas igen jämförs resultaten och NJK kan ställas till svars för ökade mängder skadliga ämnen i marken.

Giftfärg

Om du tänkt skrapa av giftfärg under uppläggningen bör hela förvaringsplatsen under båten täckas av en presenning och en insamligsduk redan innan bocken lyfts. Ingen giftfärg får hamna på marken. Slipas bottnen så skall det ske med en slipmaskin som har en dammsugare tillkopplad så att all färg hamnar i en dammpåse. Eller våtslipas så att alla sliprester samlas upp.

Målfärgsrester och slipdamm läggs i insamlingskärlet i problemavfallscontainern.

Glykol

Glykol ska inte hamna i naturen och alltså inte heller i havet. Starta  motorn på land före sjösättning, håll ett ämbar under avgasröret och samla in kylarvätskan.

Kylarvätskan läggs i insamlingskärlet i problemavfallscontainern.

NJK partners