fbpx
Målsättningen med våra klassval är att på bästa sätt kunna erbjuda klubbens seglare högklassig och stimulerande tränings- och tävlingsverksamhet. Orsaken till att vi har valt rätt få klasser är att vi på det sättet får fler seglare per klass och därigenom trevligare och effektivare träningsverksamhet. I alla klasser som vi valt att satsa på finns det bra verksamhet såväl nationellt som internationellt.

För att seglaren skall kunna utvecklas på bästa möjliga sätt är det viktigt att klassvalet görs utgående från den enskilda seglarens förutsättningar. Vid byte av klass lönar det sig att diskutera med NJK:s erfarna kappseglingstränare. I de flesta fall rekommenderar vi att eventuella klassbyten görs i augusti så att man kan komma in i den nya klassen och dess gemenskap redan inför vintern.

Rekryterings- och juniorklasser Optimistjolle och Zoom8
Ungdomsklasser Zoom8, ILCA, Vindsruf
Fortsättningsklasser ILCA, vindsurf + Olympiska klasser
Match Racing och kölbåtssegling RS- Vision, 606 och J-80

Nedan en skiss över klassbyten:

Målsättningen med våra klassval är att på bästa sätt kunna erbjuda klubbens seglare högklassig och stimulerande tränings- och tävlingsverksamhet. Orsaken till att vi har valt rätt få klasser är att vi på det sättet får fler seglare per klass och därigenom trevligare och effektivare träningsverksamhet. I alla klasser som vi valt att satsa på finns det bra verksamhet såväl nationellt som internationellt.

 

För att seglaren skall kunna utvecklas på bästa möjliga sätt är det viktigt att klassvalet görs utgående från den enskilda seglarens förutsättningar. Vid byte av klass lönar det sig att diskutera med NJK:s erfarna kappseglingstränare. I de flesta fall rekommenderar vi att eventuella klassbyten görs i augusti så att man kan komma in i den nya klassen och dess gemenskap redan inför vintern.

 

Rekryterings- och juniorklasser: Optimistjolle och Zoom8
Ungdomsklasser: Zoom8, ILCA, vindsurf
Fortsättningsklasser: ILCA, vindsurf + Olympiska klasser
Match Racing och kölbåtssegling: RS- Vision, 606 och J-80

 

 

 

 

 

NJK partners