fbpx

Allmänt

NJK:s båtregister innehåller uppgifter om de ca 800 båtar som registrerats i klubben. Segling och Båtsport i Finlands (SBF) båtregister synkroniseras med NJKs register. Magistratens farkostregister är helt fristående från NJK:s och SBF:s register. Ägaren till en registreringspliktig farkost ska innan farkosten tas i bruk lämna in en registreringsanmälan till magistraten

NJKs båtregister innehåller alla båtar som seglar under NJKs flagg, oberoende av storlek och typ. Även lättbåtar ska vara införda om de uppbevaras på klubbens område så att vi ska kunna hålla reda på vilka båtar som finns på området. Endast båtar som är införda i NJKs båtregister får besöka klubbens skärgårdshamnar.

Avgifter

För alla båtar som är registrerade i NJK uppbärs en registreringsavgift vid inskrivning (Båtregisteravgift). Årligen uppbärs en Båtavgift som berättigar till att föra NJK:s flagga, den täcker också den obligatoriska båtbesiktningen, Båtförarens Årsbok, Förbundsavgift (SBF) och användning av NJK:s skärgårdshamnar samt deras bastun.

Här hittar du avgifterna!

Registrering av båt i NJK

Båtägaren ansvarar för att hans/hennes båt registreras i NJK:s båtregister. Fyll i blanketten nedan och skicka den per epost / post till kansliet. Du kan också göra anmälan direkt i kansliet på Björkholmen.

Blankett för Njk:s båtregister

Ny båt? Gör så här!

  1. Registernummer, anmäl båten till Trafi: länk till sidan kom ihåg att bifoga köpebrev på både båt och motor, samt CE-intyg för båt och motor.
  2. Segelnummer: Om båten har ett finskt segelnummer från tidigare behöver du inte göra något. Om inte, ansök om ett segelnummer från SBF, länk till sidan.
  3. Anmäl båten till NJK:s register. För detta behövs både registernummer och segelnummer. Blankett för Njk:s båtregister.

Utländska båtar i Båtregistret

Utländsk medborgare som är medlem i NJK kan låta införa sin båt i klubbens båtregister.

Läs mera om kriterierna här!

Interimsvimpel

NJK-medlem som har sin båt registrerad i annan båtförening kan med sin båt utnyttja NJK:s skärgårdshamnar eller Björkholmens & Blekholmens hemmahamnar genom att registrera sin båt i NJK:s Båtregister som Interimsbåt. Om du hyr en båt kan du också skaffa en interimsvimpel för den.

Läs mera om interimsvimpeln här!

Ändring av uppgifter i registret

När det sker en ändring i registeruppgifterna (ny motor, ny delägare etc.) ska en anmälan göras. Enklast gör man det genom att fylla i Registerblanketten här nedan. Blanketten kan du skicka per e-post eller post till kansliet, eller så kan du gå till kansliet och fylla i den. Om det är en liten ändring eller korrigering så kan du skicka ett kort e-postmeddelande till kansliet.

Blankett för Njk:s båtregister

Anmälan om upplagd båt

Om din båt står upplagd en säsong av någon anledning så är det viktigt att du meddelar detta till kansliet så fort som möjligt. En upplagd båt faktureras ändå för den årliga båtavgiften. En upplagd båt är däremot befriad från besiktning, men bör då grundbesiktigas före den tas i användning igen.

Avregistrering av båt

Vid försäljning av båt skall båten avregistreras.  göras till kansliet. Enklast gör man det genom att fylla i Registerblanketten här nedan. Blanketten kan du skicka per e-post eller post till kansliet, eller så kan du gå till kansliet och fylla i den. Det viktigt att du meddelar detta till kansliet så fort som möjligt så skickas inte en faktura för båtavgiften i onödan.

Kom samtidigt ihåg att säga upp din hamnplats!

Blankett för Njk:s båtregister

 

 

NJK partners