fbpx
Biblioteks- och modellkommittén
3ta bort plastfickorna från gamla bilder
2Tavelbelysningen på Blekholmen byts ut till LED
1Kommittén jobbar i ”green office” anda, med minimum av papper, källsortering m.m.

Björkholmskommittén
5Elbesparingsprogram
4Ny truck, som minskar på utsläpp I alla former​
3Gemensam dunk + slang för glykol införskaffas
Information om miljövänlig kylarvätska för konservering av motor
2Sprida information om hur det går att minska på miljöpåfrestningen vid vinterförvar
Svabb för tvätt av vattenlinjen införskaffas
1En ny problemavfallsstation tas i bruk
Sophanteringen ses över och i mån av möjlighet införs kartong och metallinsamling
Information om varvshanteringens miljöpåfrestning ges åt medlemmarna

Blekholmen
1Ekologiska material vid fönsterrenoveringen

Informationskommittén
6Fortsätter arbetet med att de som vill läsa, t.ex. årsboken endast digitalt inte får en tryckt bok automatiskt. De som kan hämta boken från Björk- eller Blekholmen erbjuds den möjligheten för det minskar på transportutsläpp. Publicerar minst en miljörelaterad artikel.
5Påbörjar övergång till digitalt medlemskort för att minska på mängden plastavfall.
4Fortsätta digitalisera klubbens information för minskad användning av papper
3Följa med och informera medlemskåren om miljörelaterade aktiviteter i hem- och utlandet.
2Fortsatt fokus på miljön i alla infokanaler
1Att följa upp kommittéernas miljölöften i en artikelserie

Junior- och träningskommittén
3Städning runt Dumlehuset och Jolle-rampen
2Dumlehusets städsöndag i maj och augusti
1Städa upp omgivningen runt Dumlehuset på våren

Kappseglingskommittén
3Bättre koordinering av båtanvändning vid kappseglingar och träningar för att minska på åtgången av bränsle
2Använda dricksflaskor som går att fylla på vid större evenemang för att minska på mängden avfall
1Insamlingskärl för tomflaskor nära j/80 båtarna och vid damernas omklädningsrum
En soptunna nära båtarna så att rosk kan samlas in direkt och inget faller i vattnet
Använd återanvändbara vattenflaskor för funktionärernas vatten istället för engångsflaskor
Skaffa miljövänligt båttvättmedel för att tvätta båtarna

Klubbkommittén
3Vi strävar till att ordna evenemang med hållbara lösningar. Konkret betyder det att vi strävar till att undvika engångskärl och engångsdukar.
Vi återvinner de material som man kan återvinna, som uppkommit under ett evenemang.
2Eftersträvar att ordna evenemang med hållbara lösningar
Undvika engångs- kärl och dukar samt oetiska råvaror i serveringen
1Att minska användningen av engångskärl i plast

Långfärdskommittén
4Varmvattenberedare till Villa Nova, för att diska på land.
4Insamling av diskvatten I hamnarna​
3Städa bråtet i knutarna i skärgårdhamnarna
Införa regel om att gråvattnet skall föras i land och tömmas på utmärkt plats
Inleda förhandlingar om att medlemsskap i Håll Skärgården Ren r.f. skulle ingå i båtavgiften
2”Med en plastpåse i fickan, samla ilandflutet skräp i skärgårdshamnarna” samt att vi i våra hamnar städar knutarna och ombesörjer att skräpet transporteras till återvinning eller avstjälpningsplats
1Att samla ilandflutet skräp i skärgårdshamnarna

Medelanskaffningskommittén
1Inga microfibrer (fleece) till försäljning i klubbshoppen längre

Sailing Center
4Följebåtarna samt J80 bör målas med hård bottenfärg
3soptunna på bryggan
2halyard clips for our spinnakers
1vattenbehållare under tävlingar

Seglingsakademin
2Minst en miljörelaterad kurs
Samarbete med besiktningsmännen gällande miljötips för båtägare
1Att sköta verksamheten med så litet utskrivna papper som möjligt

Säkerhetskommittén
3Marknadsföra oljesvampar för pillsvattnet
2Informera båtägarna hur motorservicen och konserveringen av motorn blir miljövänligare. Dvs använda propylenglykol vid konservering för vintern.
Uppmuntra hur man kan ta glykolet till vara så det inte kommer i naturen.
1Att i samband med besiktning fästa båtägarnas uppmärksamhet vid miljövänliga lösningar

NJK partners