fbpx

NJK:s 49er träning

Under åren 2009-2016 drevs det på NJK ett ”49er Träningscenter för elitseglare”, se mera information nedan.

Från 2016 framåt sker 49er och 49er Fx träningen koordinerat via Segling och båtsport i Finland.

NJK:s 49er Fx träningscenter för elitseglare är ett samarbete mellan Nyländska Jaktklubben, Segling och båtsport i Finland och Finlands Olympiska kommitté. I centret tränar elitsatsande samt unga och lovande 49er Fx seglare. I programmet ingår tävlingar, läger och träningar såväl utomlands som i Finland. För att komma med i centret krävs det att seglaren har nått framgång i tidigare klasser och att seglaren är beredd på att träna och leva som en toppidrottare.

Målsättningar med träningscentret:
Skapa förutsättningar för internationell framgång i 49er och 49er Fx klassen. Seglarna i träningscentret skall fungera som förebilder för NJK:s junior- och ungdomsseglare. Elitseglarnas träningsmetoder och kunskap skall förstärka träningskulturen på NJK.

Metoder:
NJK:s träningscenter erbjuder seglarna ett heltäckande träningspaket. I programmet ingår träningsläger utomlands, internationella tävlingar, nationella träningsläger och tävlingar.

Tränaren följer regelbundet upp seglarnas utveckling och har personliga samtal varannan vecka med respektive båtlag. Båtlagen som deltar träningen delar på informationen gällande t.ex. trimning, utveckling och projekthantering.

Träningsmängder:
Seglarna uppnår en tillräcklig träningsmängd då de förutom de gemensamma träningarna även tränar på egen hand enligt den plan de gör upp tillsammans med tränaren. Tränaren följer regelbundet upp seglarens träning och utveckling via träningsdagböcker och utvecklingssamtal.

Fysisk träning och välmående:
Seglarna tränar systematisk för att utvecklas fysiskt. Träningen dokumenteras i träningsdagbok. I träningen beaktas helhetsbelastningen som seglaren utsätts för. Därför läggs speciell vikt vid att förhållandet mellan träning-vila-näring är i balans.

Resultat:
NJK:s träningscenter har funnits sedan våren 2009. Via centret tog båtlagen Lauri Lehtinen och Kalle Bask (49er), Noora Ruskola och Camilla Cedercreutz (49er Fx) samt Sinem Kurtbay och Silja Kanerva (49er Fx) steget upp till Finska landslaget och internationella framgångar.

NJK partners