NJK:s Laser träningscenter

NJK:s träningsverksamhet för Laser seglare är säsongen fokuserad på NJK:s träningsgrupp för Laser seglare. Som NJK:s Lasertränare fungerar Kasimir Johansson, Rene Abner och Edvin Therman.

NJK:s Lasergrupp samarbetar aktivt med SBF och Finska Laserförbundet för att kunna erbjuda möjligast bra träningsmöjligheter för de seglare som vill satsa på Lasersegling.

Mera information fås av NJK:s chefstränare
Kasimir Johansson
förnamn.efternamn@njk.fi
tfn. 040 526 46 87

 

NJK partners