Björkholmen och/eller on-line

Medlemskväll, Möte

Höstmöte 2020

NJK:s höstmöte hålls torsdagen den 26.11 kl. 18.00.Information om hur mötet ordnas publiceras närmare mötet.

Möte

Styrelsemöte

Möte

Styrelsemöte

Möte

Styrelsemöte

Junior, Möte

Föräldramöte / Zoom8

Föräldramöte 19.4 kl. 20 i styrelserummet. På agendan: Genomgång av träningskalendern Zoom8 klassförbundets träningsläger Samarbete mellan klubbar i Zoom8-klassen Seglarnas personliga utrustning Övriga ärenden Välkommen!

Junior, Möte

Föräldramöte / Vind & Vatten

Föräldramöte 21.4 kl. 19.45 i styrelserummet. På agendan: Genomgång av träningskalendern Torsdagstävlingarna Seglarnas personliga utrustning Övriga ärenden. Välkommen!