fbpx

NORTH AMERICAN STATION

 

 

Stipendiet till USA för dig som är 15 eller äldre

North American Station (NAS) sponsorerar ett utbytesprogram för seglare i de kungliga klubbarna i Norden och företrädare för ”NAS” i USA. Stipendiet passar alla juniorer med seglingsintresse. Om det blir frågan om kappsegling, långfärdssegling eller resande i USA, beror på dina egna önskemål och den familj som du bor hos i USA.

Utbytesprogrammet passar 15-17 år gamla, utåtriktade representanter för deras segelklubbar som är ivriga att delta aktivt i värdklubbens junioraktiviteter. Tanken med programmet är att ge varje deltagare möjligheten att bo i en amerikansk värdfamilj under två eller flera veckors tid (kan variera), integreras i familjens och det lokala umgängets seglingsliv, samt träffa jämnåriga ungdomar med samma intresse för segling. Ett par veckor i en annan världsdel med nya vänner ger dig upplevelser att minnas.

Utbytesprogrammet är inte en motsvarighet till en engelska språkkurs, ej heller ett träningsprogram för de mest avancerade seglarna. Målsättningen med programmet är i första hand att genom kulturellt utbyte skapa vänskap och gemenskap mellan seglare i USA och Skandinavien. Många av seglarna och familjerna har genom programmet skapat nya relationer och vänskap.

Läs mera: http://www.northamericanstation.com/

 

Intresserad? Mejla junior@njk.fi

 

NAS JUNIOR EXCHANGE PROGRAMME

The North American Station sponsors a summer exchange programme enabling young sailors from Scandinavia to sail and race in America and young Americans to sail and race in Scandinavia. Over the years about 200 junior sailors have benefited from the program.

 

The young sailors who come to the U.S. should be 15-17 years-old mature, outgoing and friendly true ambassadors of their yacht clubs and countries eager to participate actively in the host club’s junior program. The purpose of the program is to give each individual the opportunity to live at home in an American family for two weeks or more (situations vary), to become integrated into the sailing life of the family and community, and also to have a social life that allows ”hang out” time with American teenagers with whom they share the common interest of sailing.

 

The program is not meant to be an alternative to an English language course. Neither is it meant to be a training and proving ground for the most skilled racing sailors. The primary goal is friendship established through a cultural exchange and interchange between the United States and Scandinavia via sailing. Many of the program’s sailors and families have built lasting relationships. It is our objective to continue with that as our purpose within the context of sailing, which we can accomplish together through careful selection of representatives from your club.

Read more: http://www.northamericanstation.com/

INTERNATIONAL COUNCIL OF YACHT CLUBS

 

ICOYC YOUTH EXCHANGE PROGRAMME

Syftet med Youth Exchange Programme är att driva och främja utbyte och träning mellan de olika ICOYC medlemsklubbarna för att förbättra och brädda unga seglares kunskaper samt öka motivationen och intresset inom klubbar och sporten.

Förutom att samla på erfarenheter från internationella seglingsmöjligheter, har ungdomarna nytta av det kulturella utbytet samt också internationella förhållanden som gagnar ICOYC och dess stolta medlemsklubbar. Genom att ha ungdomar involverade kan våra klubbar och ICOYC förbli och utveckla ett arv för de kommande generationerna.

Läs mera: https://www.icoyc.org/

 

Intresserad? Mejla junior@njk.fi

 

ICOYC YOUTH EXCHANGE PROGRAMME

The intent behind the Youth Exchange Programme is to drive and help exchanges, training and tours among ICOYC Member Clubs to improve and broaden the skills of younger sailors, and to increase motivation and interest in the clubs (and sport).

Aside from gaining experience from worldwide sailing opportunities, additional benefits to the youth will be cultural exchange and worldwide relationships benefiting The ICOYC and our proud member clubs.  Having youth involved means that our clubs and the ICOYC can remain and create a legacy for generations to come.

Read more:  https://www.icoyc.org/

NJK partners