Björkholmen och/eller on-line

Medlemskväll, Möte

Höstmöte 2020

NJK:s höstmöte hålls torsdagen den 26.11 kl. 18.00.Information om hur mötet ordnas publiceras närmare mötet.

Medlemskväll

Båtklubbflaggan 100 år

tillställning på Blekholmen med hissning av flaggan kl. 15. Anmälan öppnas genast efter vårmötet. Det är skäl att vara på plats senast kl. 14.30!