Båtbesiktning längs sydkusten 2020

Båtägare bör alltid beakta att våra besiktningspersoner är NJK-medlemmar som alla andra.
Besiktningspersonerna jobbar frivilligt och utan ersättning, så diskutera dig fram till en besiktningstid som främst passar för besiktningspersonen och helst vid hans / hennes egen brygga. Om besiktningspersonen kommer till dig kan du gärna ersätta resekostnaderna.

Klubbens besiktningspersoner finns på följande orter:

Barösunds skärgård
Kurt Pousár 0400 702 314

Bromarv, Marholmen
Kristian Stockmann 050 2924

Dalsbruk
Kaj-Olav Forsén 040 584 5968

Ekenäs
Anders Diehl 040 865 9641

Esbo, Sommaröarna
Martin Sandelin 0400 573 070

Hitis och Rosala
Christian Wiiala 040 583 3399

Ingå
Patrik Hertsberg 050 555 0185

Ingå, Arvskär
Carl-Johan Thodén 045 888 4442

Hirsala/Porkala
Magnus Lindman 0400 913 939
Kari Konsin 040 548 7570

Nagu
Patrick Lindqvist 0400 626 775

Pernå
John Stenberg 050 566 6578

Sibbo, Gumbostrand
Bengt Tavaststjerna 050 517 9494

Sibbo
Peter Wirbergh 0400 817 839

Östersundom
Christian Hortling 0400 654 613

NJK partners