fbpx

Avsikten med fonden är att stöda och främja segelsporten bland ungdomar och fostra framtidens NJK -seglare. Din donation går oavkortad till denna juniorfond där medlen används till sponsorering av lovande juniorer på internationella kappseglingsbanor, till ett bredare utbud av seglingsundervisning och till mera resurser i form av juniortränare. Målet för vårens insamling är att på långsikt maximera fondens värde och därmed öka de utdelbara medlen.

KOM IHÅG JUNIORERNA
Kommodor Birger Krogius Juniorfond är ett konkret sätt för dig att trygga klubbens och juniorverksamhetens framtid. Kom gärna ihåg juniorerna till födelsedagar, dop, bröllop, hyllningar eller andra märkesdagar, när som helst då du vill försäkra dig om att klubbens framtid är tryggad!


Kommodor B. Krogius Juniorfond:
FI19 4055 0012 3680 03, (BIC: HELSFIHH),
meddelande: ”donator eller bidragets förmån (ex. Kalle 60 år)”.

För mera info edvard.krogius@gmail.com, 050 322 9392 eller kontakta kansliet.

Läs mera on fonden här

The purpose of the fund is to support and promote sailing and related activities for children and youth and to foster future NJK yachtsmen. Donations to the fund will solely be used to e.g. sponsor promising young sailors on international race courses, offer a broader selection of training opportunities and to increase the number of trainers.

The fund was established by Mr. Birger Krogius (1901-1997), Commodore of NJK between 1952-1964. Junior related activity always stood close to Birger’s and his wife Gunhild’s hearts. Nyländska Jaktklubben was founded in 1861 upon approval of its rules by Czar Alexander II in St. Petersburg, and is today the largest and oldest registered yacht club in Finland. NJK has more than 2,600 members, and about 350 junior members.

Whether you are celebrating a birthday, wedding or another special occasion, we hope you keep
Kommodor Birger Krogius Juniorfond in mind
For donations, please use the following bank details:

Account name: Kommodor B. Krogius Juniorfond:
Account number: FI19 4055 0012 3680 03, (BIC: HELSFIHH),
Message to recipient: ”name of donator or cause for donation (eg. “Charles 60 years”).

For more information, please contact edvard.krogius@gmail.com,
+358 50 322 9392 or the NJK office.

NJK partners