fbpx
Om du vill ansöka om medlemskap i Nyländska Jaktklubben ber vi dig fylla i en medlemsansökningsblankett och returnera den till kansliet på Björkholmen.

Nedan kan du ladda ner medlemsansökningsblanketten. Ifylld och undertecknad ansökningsblankett kan hämtas eller postas till kansliet på Björkholmen. Det går också att skicka en undertecknad blankett per e-post till kansliet@njk.fi. Information om de olika medlemskategorierna och priserna hittar du här.

Medlemsansökan årsmedlem är för dig som är 20 år eller äldre

Medlemsansökan junior är för dig som är under 19 år gammal

Medlemsansökan familjemedlem är för dig som har en maka/make/sambo inskriven i NJK

Observera att årsmedlemmar förutsätter två rekommendatorer som varit NJK:are i minst fem år, medan junior och familjemedlemmar inte förutsätter rekommendatörer. Fullständigt ifyllda ansökningsblanketter behandlas av styrelsen. Styrelsen behandlar ansökningarna på sina möten, se kalendern för datum. Om du önskar få din ansökan behandlad innan sommarsäsongen ska ansöknigsblanketten lämnas in i god tid före styrelsemötet i maj. Styrelsen avgör medlemsansökan och är inte skyldig att motivera ett eventuellt avslag. I början av sommaren ordnas ett informationstillfälle för nya medlemmar på Blekholmen.

 

Du kan redan nu prenumerera på NJK:s nyhetsbrev för att få information om kommande evenemang mm. Prenumerera här

 

Inom klubben finns följande medlemskategorier: Första hedersmedlem: Till första hedersmedlem kan klubben välja statschef eller därmed jämförbar person. Idag är H.M. Konung Harald av Norge klubbens första hedermedlem. Hedersmedlem: Till hedersmedlem kan på styrelsens förslag av klubbmöte utses person, som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens strävanden och vilken klubben sålunda önskar visa sin aktning och erkänsla Ständig medlem: Till ständig medlem kan styrelsen kalla person, som gjort klubben stora tjänster eller eljest speciellt främjat båtsporten. Medlemmar som skrivit in sig efter den 1.4.2011 kan aldrig bli ständiga medlemmar, om de inte skilt kallats till ständiga medlemmar av klubbens styrelse. Årsmedlem:  Från början av det kalenderår man fyllt 20 år Juniormedlem: Till slutet av det kalenderår man fyllt 19 år.  

Medlemsavgifter 2023ÅlderPris
Juniorer0-1957 €
Årsmedlem, yngre20-2797 €
Årsmedlem, yngre senior28-34164 €
Årsmedlem, senior35-67232 €
Pensionär68-164 €
Maka / make / sambo till betalande medlem50 €
Ständig medlem45 €
Make/maka/sambo till avgiftsbefriad medlem betalar normalt. Kansliersättning, ständig medlem 45 €. Observera att medlems- och inskrivningsavgiften räknas enligt födelseåret inte månaden!  
InskrivningsavgifterÅlderPris
Junior0-190 €
Årsmedlem, yngre20-2750 €
Årsmedlem, yngre senior28-34200 €
Årsmedlem, senior35-67750 €
Pensionär68-750 €
Familjemedlem0 €

NJK partners