fbpx

NJK:s seglingskurs 2019

HPIM0182

 • Vill du börja segla?
 • Har du erfarenhet av segling och båtsport men vill lära dig mera?
 • Har du semesterseglat hur länge som helst men aldrig behövt ta ansvar för båt och manövrer?

Om något av alternativen ovan stämmer in på dig är seglingskursen för dig!

Förkunskaper

Du behöver inte ha förkunskaper eller erfarenhet av segling/motorbåtskörning. Ifall du har förkunskaper fördjupar du ditt kunnande genom att delta i kursen. Vi skräddarsyr teorin och praktiken enligt deltagarnas kunnande och önskemål.

Kursupplägg

I april har vi tre teorikvällar där vi går igenom bl.a.:

 • grundbegreppen inom navigation med sjökort och kompass
 • de viktigaste sjövägsreglerna
 • seglingens teori, båtens funktion och utrustning
 • säkerhet till sjöss och planering av sen segeltur
 • knopar

Därefter, i maj/början av juni seglar vi sammanlagt 18 timmar och övar bl.a.

 • hamnmanövrer för segel och motor
 • styrning, manövrer och segeltrimning, besättningens arbete
 • väjningsregler och navigation i praktiken
 • specialsituationer, t.ex. man överbord

Målsättning

Ifall du inte har förkunskaper lär du dig att fungera som besättning under dagssegling i skärgården. Du lär dig att styra, att skota seglen och att utföra hamn- och andra manövrar.
Om du har tidigare erfarenhet av segling kan du efter kursen fortsätta att utveckla dig på egen hand som skeppare på t.ex. en mindre segelbåt.

Preliminär tidtabell

 • Teorikvällar 8.4, 15.4, 23.4
 • Segling enligt separat överenskommen tidtabell. Vi brukar ha två kvällsseglingar och ett seglingsveckoslut, förslagsvis 25 – 26.maj. Ofta har vi seglat till NJK:s skärgårdshamn Kajholmen i Sibbo skärgård och övernattat där.

Anmälan, avgifter och kontaktuppgifter

 • medlemskap i NJK eller annan förening inte obligatoriskt
 • kursavgift 300€ faktureras efter den första teorikvällen – du har möjlighet att pröva på kursen före bindande anmälan

Kontakta: Patrick Andersson, pata_andersson(at)hotmail.com, tfn 040 540 4862 om du har frågor angående kursen!

[directory form=”220″ page_size=”100″ entrytitle=”Anmälda” lightboxsettings=”images” titleshow=”false” showcount=”false” thead=”false” pagelinksshowall=”false” linkemail=”false” linkwebsite=”false” titleprefix=”Anmälda”]