fbpx

Välkommen att delta i NJK Akademins seglingskurs våren 2021.  Kursen vill ge dig den baskunskap, som behövs för att du ska kunna njuta av att segla och kunna ta ansvar ombord. Vi börjar med tre teorikvällar men tyngdpunkten är definitivt på det praktiska – Du får en baskunskap i att styra, skota, göra olika manövrer och att hantera båten i hamn. Har du tidigare erfarenhet av segling och båtliv får du mera kvalificerade uppgifter.

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av segling men har du det så bygger vi på det du redan kan.

Praktiskt: Kursavgiften är 300€.  Efter den första teorikvällen, då du vet mera om kursen, får du besluta om du vill fortsätta.

För seglingssessionerna ställer NJK flytvästar, vid behov regnställ, till förfogande. Du bör själv ha varma kläder och skor/stövlar, som kan användas ombord (räfflade ljusa gummisulor).

Teorikvällarna planeras ske 26.4, 3.5 och 11.5. beroende på Covid-läget antingen på distans eller så, att vi träffas på Björkholmen. Tidtabellen för seglingssessionerna besluter vi om tillsammans på det första mötet. Kursinnehåll, se nedan!

Välkommen!
Anmälningar, frågor och kommentarer kan du rikta till mig.


Kursinnehåll, NJK Seglingskurs
Uppgjort av Berndt v Frenckell, Pata Andersson
4.3.2021
Teorikväll 1 (seglingens dynamik, båtens delar, navigation, regler till sjöss)
– Presentation av kursinnehåll och kursens målsättning. Bli en aktiv och säker besättningsmedlem.
– Lite om seglingens dynamik, vindvinklar, vindens effekt på seglet vid olika vindvinklar, krängning, balans
– Beskrivning av olika delar på en segelbåt
– Navigation och hjälpmedel
– Sjövägsregler, bedömning kollisionsrisk med bäring, väjningar gör tidigt och tydligt, ansvarsfrågor.
– Hålla utkik =för navigering, för andra båtar, vind, vågor, och förändringar av vädret (t.ex. regn), för fiskebragder och flytande främmande föremål, lufthinder, nödsignaler

Teorikväll 2 (navigationshjälpmedel, knopar, klädsel, sjösjuka, alkohol)
– Sjökortet och dess information. Djup, grund, utprickning, fyrar, enslinjer, kännspaka objekt, fri höjd
– Knopar och deras användning (dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, pålstek, flaggknop, sjömansknop, råbandsknop) Kom ihåg att knopar skall gå att öppna också.
– Fastsättning vid knap
– Klädsel på sjön. Vindtät klädsel i lager, skodon, pipo handskar, speciellt kalla vårdagar)
– Om sjösjuka, varför, hur undvika (hunger, trötthet, alkohol, och om du fryser gör att du blir lättare sjösjuk)
– Nykterhet på sjön. Ankarsupen tas efter att du lagt till, inte före du lägger ut.

Teorikväll 3 (hamnmanövrar, meteorologi)
– Att lägga till vid fingerponton, kaj/brygga longships, boj på svaj
– Att lägga till med akterankare, akterboj
– Ankring på svaj
– Att lägga ut vid motsvarande lägen
– Lite om väder och meteorologi
– Förberedelser inför en seglats, väder, meddelanden till anhöriga, planering av rutt
– Säkerhet ombord, läckage, tunga föremål, nödutrustning, vilka risker finns det
– Nödhjälp, raketer, bloss, VHF, mobiltelefon, kontaktuppgifter
– Åtgärder vid grundstötning

Praktiken
Vi seglar totalt ca 18 timmar på kvällar och veckoslut med klubbens och/eller privata båtar.
Programmet beroende av väderlek, disponibla båtar.
Övningarna omfattar bl.a.
– styrning på olika bogar
– segelhantering, skotning
– viktiga manövrer: stagvändning, jipp
– säkerhet ombord i praktiken, t.ex. ”man overboard”, dvs hur man plockar upp besättningsmedlem, som har hamnat i sjön.
– att undvika sammanstötningar
– hamnmanövrer i praktiken: starta, lägg till i olika situationer
– navigering i praktiken