NJK juniors riktlinjer:

På grund av den rådande situationen kring Corona (COVID-19) har beslut om riktlinjer för verksamheten som ordnas för juniorer. Beslut kring starttidpunkt för de olika grupperna har tagits och vi följer aktivt med hur situationen utvecklas.

Zoom8/Laser-gruppen kommer börja sin säsong torsdagen 23.4, gruppen har ett info-tillfälle om riktlinjerna och säsongen via Teams tisdagen 21.4 kl.17:00. På plats kommer vara gruppens ansvarstränaren Edvin Therman, Kasimir Johansson och Emilia Winqvist. Gruppen kommer segla tisdagar och torsdagar enligt planerna.

Optimistgruppenkommer börja sin säsong onsdagen 22.4, gruppen har ett info-tillfälle om riktlinjerna och säsongen via Teams tisdagen 21.4 kl.18:00. På plats kommer vara gruppens ansvarstränarna Cecilia Dahlberg och Lilli Tukiainen, Emilia Winqvist deltar även på infot. Gruppen kommer delas i tre mindre grupper som kommer segla på måndagar, onsdagar och torsdagar. Detta innebär att de som anmält sig till 3 gånger i veckan får segla på alla dagar. 1 gånger i veckan paketets seglare delas i en måndag och en torsdags grupp. Seglarna ska hålla sig till sin grupp under Corona-tiderna.

Optimist rankinggruppen har påbörjat sin säsong och seglar med Rene Abner enligt deras kalender.

Ankorna starten för säsongen har flyttats från vecka 19 till vecka 20 och vi följer med utvecklingen av situationen. Mera information kommer ges i början av Maj.

Kölbåtsgruppernas start för säsongen har flyttats till vecka 20 och vi följer med utvecklingen av situationen. Mera information kommer ges i början av Maj.

Seglingslägren har inga beslut tagits om ännu och vi fortsätter planera och ordna lägren. Vi strävar för att kunna ordna lägren i något format enligt de riktlinjer som gäller då.

Riktlinjerna för Junior träningar:

 • Varken barnen eller tränarna får komma på träningar om de är sjuka. Ifall man blir sjuk bör man kontakta ansvarstränaren/junior@njk.fi.
 • Gruppstorlekarna kommer minskas. Det kommer vara oftast kring 4-6 seglare + 1-2 tränare. Grupperna hålls samma under hela tiden.
 • Inga fysiska samlingar ordnas vid samband av träningarna, palaver innan träningen sköts på distans via Whatsapp och efter träningarna ordnas palaver på Teams.
 • Barnen bör komma ombytta till stranden, omklädningsutrymmen är inte i användning.
 • Vi önskar att barnen/tränarna inte kommer med kollektivtrafik till träningarna.
 • Juniorerna kommer inte vara i gummibåt under träningen, utan segla egen båt hela tiden på vattnet. För de yngre kommer träningarnas tid förkortas vid behov för att det ska fungera.
 • För att säkerställa säkerheten kommer de olika grupperna ha lägre vindgräns för att träningen kan ordnas. Tränarna ordnar istället träning på distans eller byter träningens tidpunkt.
 • Under hela träningen bör man beakta skyddsavståndet, vi ber extra uppmärksamhet fästas då man riggar båten/är vid jollerampen/ute på vattnet.
 • Hanskar bör användas under hela träningen av både juniorerna och tränarna.
 • Alla juniorer har egen vattenflaska, det extra man vill ha med ut bör vara i en egen påse t.ex. dry-bag då inget får läggas i tränarens gummibåt.
 • Vi kommer att ha ansvarsförälder på land som väljs för varje träning som ska hållas i närheten ifall tränaren behöver hjälp under träningen.

Genomgång om hur dessa riktlinjer i praktiken tillämpas går ansvarstränarna igenom med sina grupper innan träningarna börjar via Teams. Ifall ni ännu vill anmäla er junior bör ni göra det till junior@njk.fi så att gruppfördelningarna kan göras. De som redan anmält sig kommer få mejl angående sin egna grupp.

Vid frågor kan ni kontakta:

Emilia Winqvist

Junior chef

040 532 1417

junior@njk.fi