fbpx
NJK arrangerar en första hjälpkurs (fhj1/EA1)  med början den 6 mars.  Kursen omfattar 16 timmar och den hålls av Christine Stockmann-Broo, Röda korsets utbildare i första hjälpen och hälsa. Kom med, var och en behöver kunna hjälpa!

Målsättning:

Den som avlagt kursen behärskar grunderna för att ge första hjälpen i enlighet med kursinnehållet. Kursen kommer att vinklas så att den speciellt passar sjöfarare.

Tidpunkt:  Kvällarna  6, 8, 13 och 15 mars på Björkholmen med början kl. 18:00.
Kursavgift:  95€

Innehåll:
• Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
• Grunderna i livräddande första hjälpen
• Första hjälpen vid medvetslöshet
• Basal hjärt- och lungräddning
• Främmande föremål i luftvägarna
• Störningar i blodcirkulationen (chock)
• Sår
• De vanligaste typerna av sjukdomsanfall
• Brännskador och skador orsakade av elstöt
• Ledskador och benbrott
• Förgiftningar

Intyget över avlagd kurs i första hjälpen, Fhj 1® är i kraft i tre år.

 

Kursen hålls av Christine Stockmann-Broo, Röda korsets utbildare i första hjälpen och hälsa.

 

Anmälningsblankett via länken här. NJK:s tränare som ska gå kursen anmäler sig per e-post till seglingskoordinator Piu Nyberg (piu.nyberg(at)njk.fi).

 

Kontakta mig om Du vill ha mera uppgifter,

 

Välkommen!

Pata Andersson

pata_andersson(at)hotmail.com