NJK:s höstmöte hålls torsdagen den 26.11 kl. 18.00.
Information om hur mötet ordnas publiceras närmare mötet.