fbpx
Akademin ordnar tillsammans med Biblioteks- och Modellkommittén en temakväll för medlemmarna där man kan komma och starta skapandet av en egen igenkänningsstandert. Anmälningar senast 9.11. till Magnus Vaenerberg på magnus@magentur.fi eller tel. 0440 455 755. Läs mer.