fbpx

NJK erbjuder vuxen vindsurf verksamhet i höst!

Vi kommer erbjuda lägerdagar samt träningsgrupp! Som tränare fungerar Oliver Silén!

Vi kommer ordna veckogrupp på tisdagar med start tisdagen 16.8 kl 18:00-21:00. Vindsurfarna finns på NJK Björkholmen. Gruppen seglar 5 gånger under hösten. Det behövs åtminstone 3 deltagare i gruppen, avgiften för gruppen är 150€!

Det ordnas lägerdag söndagen 21.8 kl. 9 med 4h timmar läger med teori på öand och träning på vattnet. Dagen avslutas med lunch. Priset bekräftas då vi vet hur många deltar, minimi deltagarmängd är 3 personer.

Kom med och pröva på de nya snabba surfbrädorna

Mera info samt anmälan junior@njk.fi


NJK offers adult windsurfing this autumn!

We will offer camp days as well as a training group! Oliver Silén is the coach!

We will arrange weekly group on Tuesdays starting Tuesday 16.8 at 18:00-21:00. The windsurfs are located at NJK Björkholmen. The group sails 5 times during the autumn. At least 3 participants are needed in the group, the fee for the group is 150€!

There will be a camp day on Sunday 21.8 at 9 am, with 4h hours of camp with theory on land and training on the water. The day ends with lunch. The price will be confirmed when we know how many people will participate, the minimum number of participants is 3 people.

Come along and try out the new fast surfboards

More info and registration junior@njk.fi