fbpx

Uppdatering 27.3: möteshandlingarna är publicerade, se länken nedan.

Varmt välkommen på ordinarie vårmöte torsdagen den 30 mars kl. 18 på Björkholmen. Enligt §16 i stadgarna behandlas styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslutet, revisorernas berättelse, fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt föregående styrelse samt övriga i kallelsen nämnda ärenden.
Efter mötet bjuder klubben på en matbit, eventuella förfriskningar betalas kontant.

Anmäl dig nedan senast 27.3 och anmäl dig gärna även om du endast deltar i mötet!
Det är möjligt att önska deltagande per distans, inbjudan skickas ut till den e-post adress du anger i formuläret.

Möteshandlingar
Möteshandlingarna hittar du här
Observera att medlemssidan kräver inloggning.

Hej! Anmälan till vårmötet är stängd. Om du vill delta i mötet och missat att anmäla dig tidigare, vänligen kontakta kansliet@njk.fi