Sjösättningar

Sjösättningarna ordnas enligt tidigare fastslagen tidtabell.
Alla berörda kommer att informeras per e-post om hur specialarrangemangen ser ut och vilka regler som bör följas.
Vi ber er anmäla er till sjösättningstillfällena i god tid, eftersom det finns ett begränsat antal platser till varje tillfälle!

Håll området städat

Vårens talkon är inhiberade, så vi hoppas att alla båtägare bidrar med att åtminstone städa upp sin egen plats, så att det inte finns något skräp kvar. Bildäcken läggs på anvisad plats, nära Dumlehuset.
Ett avfallsflak finns utanför Dumlehuset, i de vanliga kärlen får inte läggas stora föremål. Farligt avfall sorteras i konteinern, tomma oljedunkar är blandavfall och tomma målburkar metallavfall.

Bastun och WC:n

Bastuna är för tillfället ur bruk.
Vi ber er tänka på hygienen då ni använder toaletter. Dessa städas regelbundet.

Nattvakt

Alla med sommarplats på Björkholmen (bryggplats eller trailerplats) ska nattvakta en natt under säsongen. Nattvaktsbokningen öppnar 15.4. Bokningarna görs via webbsidan.