fbpx

Inkommande säsong 2023 kommer NJK, tillsammans med HSK, att anordna fleet racing onsdagsseglingar för entypsbåtar (H-båt, Finn-jolle, Snipe, F18, X99, 606 etc.) på kappseglingsområde A väster om Drumsö.

Närmare info inklusive Notice Of Race (NOR) hittas på manage2sail under namnet Ferry Island Wednesday Racing. Deltagande båtar bör anmäla sig före sin första kappsegling senast kl. 12.00 samma dag. Anmälningen är i kraft hela säsongen.

Vårterminen börjar 24.5.2023 och pågår till och med 21.6.2023. Höstterminen börjar i medlet av augusti.