fbpx

Under 2022 ordnas två stora 6mR tävlingar, den ena i Sanxenxo i Spanien och den andra i Cascais i Portugal. Den spanska tävlingen är ett VM och den portugisiska ett EM. 6mR klassen indelas i två åldersklasser: båtar planerade före och efter 1965. De moderna båtarna har ansetts vara ”slutdesignade”, dvs inga nyheter kan längre uppfinnas som inte redan har försökts inom den restriktiva mätregeln. De kändaste båtplanerarna har alla gjort flera försök. Jag tror att det ännu finns möjligheter att göra en bättre båt.

Jag har från tidigare en Peter Norlin båt, FIN-78 Evelina, som har klarat sig hyggligt mot konkurrenterna. Trots att den är planerad 1995 så är det en av de nyaste sexorna. Under de tre sista åren har det dock uppstått två nya båtar, båda planerade i Spanien. Nu är det tid för en ny NJK-baserad utmanare på den internationella arenan.

Modern byggteknik med datorplanerade ritningar som kan överföras direkt till CNC-fräs gör det möjligt att göra nykonstruktioner snabbare och fördelaktigare än tidigare. Precisionen av byggandet har även ökat markant.

De bästa Sexorna är byggda för ett brett register av väderförhållanden. Man har även försökt bygga båtar för en viss tävling, typ hårdvindsbåtar för San Francisco och dylikt. Det är inte en lösning för en båt som skall delta i många tävlingar över åren.

Jag litar på att Allan Savolainen, Red Sky Yachts båtbyggare och designer, kan komma upp med en design av båt- och kölkonstruktion som är bättre än de befintliga. Skisserna ser lovande ut. Allan har seglat sexa i 20 år och byggt på över 10 sexor, varav fyra är moderna. Vi börjar bygga i januari. Båten byggs i glasfiber med foam kärna på Red Sky Yachts i Kotka. Båtens namn blir ”Oiva”.

13.12.2021
Henrik Andersin