160-årsjubiléet firas den 6. mars i ”det glada 20-talets” anda med festlig lunch! Festen är avsedd för Klubbens medlemmar avec.

Mer detaljer kring festen och programmet följer under höstens och vinterns lopp. Lägg datumet i kalendern redan nu!

Förhandsanmälningar mottages med tacksamhet på: njk160@njk.fi

Hälsar,
Festkommitén