fbpx

På basen av anmälningar till kansliet publicerar klubben sina medlemmars seglingar i årsboken då dessa sträcker sig 1.000 sjömil eller längre. Därtill delar klubben ut olika grader av seglartecken till klubbmedlemmar för dessa seglingar. Klubben uppmanar sina medlemmar att skickade en rapport om långfärdsseglingar 2020 så kan de publiceras i årsboken 2021.

Rapporterna skickas per e-post till kansliet@njk.fi.

Om du råkar har någon trevlig bild som klubben får publicera kan du skicka den/dem tillsammans med rapporten.
Nämn även fotografens namn så att fotografen kan krediteras för bilden.