fbpx

I och med ökat intresse och större deltagarantal sker en del förändringar i träningsgrupperna nästa säsong.
På samma gång ser klubben till att träningen fortsättningsvis är säker genom att se till att vi har tillräckligt med följebåtar för varje träningsgrupp.

Optimistgrupperna
Det erbjuds fyra olika grupper för optimistseglare. Allt från helt nybörjare till en grupp med landslagsplatser som mål.

Zoom8
Under 2022 kommer även Zoom8-gruppen att fortsätta. Gruppen lämpar sig för dem som redan seglat Zoom8 samt för dem som under vintern vuxit ur optimist och behöver en lite större jolle.
Gruppens målsättning är att få självständiga seglare som lär sig att ta mera ansvar för sitt eget tränande.

Lasergruppen

Gruppen är för dem som redan seglat laser samt för dem som vill byta till en fortsättningsklass. Gruppen tränar på en hög nivå och målsättningen är bland annat att förbereda juniorerna för landslagssegling.

Alla som deltagit under säsongen 2021 kommer att få information om vilken grupp som passar bäst nästa säsong!

Mera info om träningsgrupperna publiceras i nästa NJK-nytt!

Anmälningslistor till grupperna öppnar ännu under 2021.

NJK riktar på samma gång ett stort tack till René Abner för hans tid som tränare på NJK och önskar lycka till med framtida utmaningar!

Om du har frågor angående grupperna kan du kontakta junior@njk.fi