fbpx

Fullständig Första Hjälp-kurs Fhj1/EA1

Kursen börjar tisdagen den 3.4 kl. 18 och fortsätter 5.4, 10.4 och 12.4 kl .18-21.

Kursens målsättning är att den som avlagt kursen behärskar grunderna för att ge första hjälpen i enlighet med kursinnehållet.Kursen kommer att vinklas så att den speciellt passar sjöfarare.

Innehåll:
• Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
• Grunderna i livräddande första hjälpen
• Första hjälpen vid medvetslöshet
• Basal hjärt- och lungräddning
• Främmande föremål i luftvägarna
• Störningar i blodcirkulationen (chock)
• Sår
• De vanligaste typerna av sjukdomsanfall
• Brännskador och skador orsakade av elstöt
• Ledskador och benbrott
• Förgiftningar

Intyget över avlagd kurs i första hjälpen, Fhj 1® är i kraft i tre år. Kursen hålls av Christine Stockmann-Broo, Röda korsets utbildare.

Kursavgift 95 €.

Anmäl och betala kursavgiften här