fbpx

För många båtförare är den Nyländska skärgården, Skärgårdshavet och Åland det naturliga valet då sommarens båtfärder står i tur. Vi förbiser lätt att vi även har ett fantastiskt nätverk av farleder i det unika, omfattande och idylliska Insjöfinland. Varför inte utforska dessa vattendrag för egen farkost!

Foto: Ville Väresmaa

NJK:aren Ville Väresmaa har flera års erfarenhet av att röra sig på insjöarna, både i och utanför farlederna. Han kommer onsdagen 8.4.2021 till Björkholmen (kl. 18.00) och berättar om sina och familjens båtfärder, i ord och bild, och ger värdefulla praktiska tips och upplysningar. Föreläsningen är gratis, men man måste förhandsanmäla sig på NJK:s webplats. Föredraget rekommenderas varmt för såväl motorbåts- som segelbåtsfolk.

Välkommen!