fbpx

TACK till alla som har svarat! Tyvärr missade du valmöjligheten i år, men nästa år får alla igen göra ett nytt val!
Hela tanken med dessa val föddes i sista stund och därmed blev svarstiden i år tyvärr kort.
Inför nästa bok börjar vi samla in val genast i början av året.

Om ditt hushåll inte gjorde något val kommer boken som vanligt per post!

*******************************************************************

Bästa NJK-medlem!

Årsboken 2021 är inskickad till tryckeriet och kommer snart att postas.
Det går åt mycket papper och transporten (postningen) påverkar såväl miljön som klubbens ekonomi.

Till en del av informationskommitténs miljöarbete hör att vi försöker minska på mängden papper för tryckta produkter.
Även postningen belastar miljön och ekonomiskt står postningsutgifterna för 40 % av årsbokens kostnader.
Det motsvarar en ny Zoom8-jolle per år.

I år kan du välja miljövänligare alternativ!
Valet är ditt: 4 olika val och vad de betyder

  1. Du väljer att läsa årsboken endast i digitalt format
    – boken är redan publicerad och du kan bekanta dig med den digitala boken före du bestämmer dig
    bläddra i den digitala årsboken här

  2. Du väljer att hämta årsboken från Björkholmens kansli

  3. Du väljer att hämta årsboken från Blekholmens hamnkontor

  4. Du önskar få boken per post som tidigare
    – fyll inte i formuläret nedan, inga åtgärder behövs för att få boken per post!

Observera följande om du väljer att avhämta boken, alternativ 2 eller 3:
– kansliets och hamnkontorets öppethållningstider
– boken levereras antingen till Björkholmen eller Blekholmen, dvs kom ihåg ditt val!
– boken kan avhämtas ca vecka 19, det meddelas på webben då årsboken har anlänt!

Du får en bekräftelse per e-post som påminnelse om vad du har valt när du skickar formuläret nedan!

För informationskommittén,
Johan Lindberg
johan.lindberg@njk.fi, 040-508 0868