Bästa NJK-båtägare!

Årsbesiktning över video-förbindelse (FaceTime eller Skype) följande dagar och tider (30 min reserveras för varje besiktning)

Onsdagen 27.5 kl. 11-16.30
Onsdagen 3.6 kl. 11-16.30
Onsdagen 10.6 kl. 11-16.30

Om tid för besiktning överenskommes med besiktningsman Martin Sandelin senast dagen innan (tisdag) före kl 17.00 via telefon 0400-573 070. På överenskommen tid tar han kontakt till överenskommet FaceTime nummer/Skype adress. Vid besiktningen har båtägaren, såsom normalt, alla dokument och utrustning lätt tillgängliga på båten.

Martin meddelar om slutförda besiktningar onsdag kväll och tarrorna kan avhämtas under torsdagens besiktning på Björkholmen av besiktningsmännen. Alternativa leveransmetoder kan överenskommas med mig.

Video-besiktningen riktar sig i första hand till dem som vill hålla distans samt till båtägare i trakter där det inte finns en besiktningsman och som under rådande omständigheter vill undvika att ta sig och båten till något besiktningstillfälle.

Christian Hortling
Besiktningschef