Infokväll om Foiling teknologi på Björkholmen 27.2 kl. 18

Miikka Pennanen är kappseglare och specialist på foiling teknologi, som han utvecklar inom sitt företag Blueworks. Han har lovat inviga oss i foilteknikens mysterier och samticdigt ge en update beträffande några av de aktuella evenemang, som nu bygger på foiling teknologi – främst America’s Cup.
Mera detaljerad info om vad Miikka inviger oss i under kvällen presenteras under januari, men du kan anmäla dig redan nu!

Anmäl dig till infokvällen nedan.
Välkommen med!

Anmälda: