fbpx

Varmt välkommen på ordinarie vårmöte torsdagen den 31 mars kl. 18 på Björkholmen. Enligt §16 i stadgarna behandlas styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslutet, revisorernas berättelse, fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt föregående styrelse samt övriga i kallelsen nämnda ärenden. Efter mötet bjuder klubben på en matbit, eventuella förfriskningar betalas kontant.

Möteshandlingar
Möteshandlingarna hittar du här (kräver inloggning)

Följ med mötet on-line
Länk till Zoom-mötet: (https://us06web.zoom.us/j/83843503305?pwd=blFaT3hCNlZ6RERmK3hwb1RoZ2w0dz09)
Om du blir tillfrågan om lösenord för mötet så är koden: 814523
Observera att deltagare per distans inte kan delta i eventuella omröstningar!

Hej! Anmälan till vårmötet är stängd. Om du vill delta i mötet och missat att anmäla dig tidigare, vänligen kontakta kansliet@njk.fi