Enligt klubbens stadgar sker val av styrelse, revisorer och valkommitté på höstmötet.
Valkommitténs förslag är följande:

   

Styrelse

Mats WelinKommodor(omval)
Johan LindbergI. Vicekommodor(omval)
Petri EväsojaII. Vicekommodor(omval)
Johan GräsbeckSkattmästare(omval)
Christian HortlingLedamot(2019 - 2021)
Livia VäresmaaLedamot(2019 - 2021)
Casper Grönblom Ledamot(2020 - 2022)
Richard HelenelundLedamot(2020 - 2022)
Sebastian SundbergLedamot(nyval 2021 - 2023)
Suvi SundelinLedamot(nyval 2021 - 2023)

Revisorer:

Anders Svennas
Bengt Nyholm

Revisorssuppleanter:

En av Ernst & Young Ab utsedd person
Stefan Blomqvist

Verksamhetsgranskare:

Jim Fagerstörm

Verksamhetsgranskarens suppleant:

Andreas Stenius

Valkommittén

(enligt stadgarna ordförande + 3 medlemmar)
Kati Steniusordförande(omval, 2018-2021)
Patrik Hertsberg(omval, 2019-2022)
Carolus Reincke(omval, 2020-2023)
(nyval, 2021-2024)

Helsingfors, 24.11.2020

Kati Stenius, ordf., Malin Lindholm, Patrik Hertsberg och Carolus Reincke