fbpx

Nyländska Jaktklubben rf:s ordinarie vårmöte hålls torsdagen den 22 mars 2018 kl. 18.00 på Björkholmen

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt styrelsens förslag att utse tre nya hedersmedlemmar.
Utdelning av utmärkelsetecken och Trilby pokalen.

Styrelsen

Den officiella kallelsen till mötet publiceras i Hufvudstadsbladet söndagen den 11 mars.

Klubben bjuder på en matbit, drycker köps kontant.

Om du önskar äta, anmäl dig på webben eller till kansliet tfn 09 675 007 senast den 19.3.
Anmäl även gärna enbart mötesdeltagande!

Agenda och övriga dokument publiceras i samband med den officiella kallelsen och skickas även ut per e-post åt alla som har anmält sig.