Om du inte har anmält dig till höstmötet ännu så hinner du ännu göra det!

Anmälan skickas till kansliet@njk.fi!
Mera info om mötet här